Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Хумор > Иносказания

ИНОСКАЗАНИЯ

Афоризми

ИНОСКАЗАНИЯ
Детайли Жанр: Хумор
Автор: Стоян Стоянов
Издател: ИК "Фльорир", Красимир Георгиев
Редактор: Георги Братанов
Художник: Ишхан Нигохосян
Формат: 100х70/32
Печатни коли: 9,25 (148 стр.)
Тираж: 1000
Излязла от печат: 30.10.1995 г.
ISBN: 954-8226-47-2

Цена Корична цена: 40,00 лв.
Борсова цена: 2,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата включва афоризми на Стоян Стоянов, обединени в тематичните рубрики “Екзистенции”, “Инвенции”, “Хронограми”, “Иронии”, “Констатации”, “Интроспекции”, “Паралелизми”, “Сравнения”, “Тези и антитези”, “Тропи и иносказания”, “Фрази и перифрази”, “Алитерации” и “Инверсии”. Например: “Всеки помни доброто, което прави. Злото му го напомнят…” Или: “Иронията е сериозното отношение към несериозните неща…” Или: “Вярата крепи човека, съмнението го движи…”

Фльорир > Книги > Хумор > Иносказания

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.