Издателство "Фльорир"


Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Хумор > Вицове за лордове

ВИЦОВЕ ЗА ЛОРДОВЕ

400 от най-солените до най-сладките истории за аристократи, наследства, интриги и фатални дами

ВИЦОВЕ ЗА ЛОРДОВЕ
Детайли Жанр: Вицове
Издател: Издателство "Фльорир"
Съставител: Георги Асьов
Редактор: Красимир Георгиев
Художници: Алла Георгиева, Чавдар Георгиев
Технически редактор: Ишхан Нигохосян
Формат: 100х70/32 (11,8х16,5 см.)
Печатни коли: 10 (160 стр.)
Тираж: 8000
Излязла от печат: 30.05.1995 г.
ISBN: 954-8226-42-1

Цена Корична цена: 50,00 лв.
Борсова цена: 1,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книжка № 14 от библиотечната поредица “Вицове за…” съдържа 400 от най-солените до най-сладките истории за аристократи, наследства, интриги и фатални дами.

Фльорир > Книги > Хумор > Вицове за лордове

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.