Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Хумор > Вицове за попове

ВИЦОВЕ ЗА ПОПОВЕ

400 от най-солените до най-сладките истории за свещеници, ходжи, кюрета, равини и игриви монахини

ВИЦОВЕ ЗА ПОПОВЕ
Детайли Жанр: Вицове
Издатели: Издателство "Фльорир", ЕТ "Ваня Лазарова"
Съставител: Красимир Георгиев
Редактор: Елка Димитрова
Художници: Алла Георгиева, Чавдар Георгиев
Графикатура: Иван Газдов
Технически редактор: Ишхан Нигохосян
Формат: 100х70/32 (11,8х16,5 см.)
Печатни коли: 7 (112 стр.)
Тираж: 5000
Излязла от печат: 25.12.1997 г.
ISBN: 954-8226-61-8

Цена Корична цена: 1500 лв.
Борсова цена: 1,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книжка № 15 от библиотечната поредица “Вицове за…” съдържа 400 от най-солените до най-сладките истории за свещеници, ходжи, кюрета, равини и игриви монахини.

Фльорир > Книги > Хумор > Вицове за попове

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.