Издателство "Фльорир"

Ергосфера > Загадки на историята > Робопортрет на легендарните атланти

Робопортрет на легендарните атланти

Тайно хранилище с консервирани хора от различни цивилизации

Може би Атлантида е изглеждала така?Първото споменаване на Атлантида откриваме в диалозите на Платон Тимей и Критий от 340 г. пр.н.е. В тях се разказва за пътуване на гръцкия законодател Солон в Египет три века по-рано. Свещениците на древната столица Саис запознали Солон с една история за могъща цивилизация, много по-древна от гръцката, съществувала на голям остров в центъра на Атлантическия океан 9000 години преди това

В своите "Диалози" гръцкият философ Платон споменава за митичния континент Атлантида, населен с най-развитата цивилизация от времето преди Всемирния потоп. Тази древна суперсила, доминирала над света, е изчезнала от лицето на Земята след катаклизъм с библейски мащаби.

Предполага се, че Атлантида се е намирала на север от централната част на Атлантическия океан. Карта от 1678 г. на хипотетичната АтлантидаКарта на антична Гърция, където се предполага, че са живели част от оцелелите атлантиДруги изследователи търсят изчезналия материк в района на Антарктида, където преди около 10 000 години е нямало полярна шапка и са текли реки. Трети търсят Антарктида в района на Средиземно море. Стотици са легендите и хипотезите за приказните атланти, сочени от някои учени като прародители на човечеството.

Илюстрация от корицата на книгата Atlantide il continente perduto от Алберто Чезаре АмбезиРисунка към древни ръкописи на Платон, възстановена през 1912 г.

Изследвания в областта на палеоастронавтиката, космическата археология и световния генетичен фонд, както и разшифроването на текстове от древни ръкописи обобщиха през последните години невероятни версии за хората на Атлантида. Според книгата на индийските свами и стари ръкописи на религията пимпо цивилизацията на Атлантида е загинала преди повече от 350 000 години, но част от атлантите са оцелели на остров Платон до десетото хилядолетие пр.н.е.

Атлантида - най-развитата цивилизация от времето преди Всемирния потопАтлантида - най-развитата цивилизация от времето преди Всемирния потоп

Атлантите са имали развито трето око - орган за настройка на честотата на психическата енергия, владеели са хипноза от разстояние, противодействали са на силите на гравитацията, като са премествали огромни тежести. По данни от новооткрити древни ръкописи възрастта на някои от египетските пирамиди е много по-стара от 4000 години, както се смяташе досега; възможно е за строежа им да са помогнали атлантите.

Учени смятат, че следи от последните атланти могат да се открият в Тибет. Близо десет години специалисти от Руския център за очна и пластична хирургия работиха по уникална програма за представянето на облика на далечните прародители на човека. "Чрез компютърно-математически анализи достигнахме до констатацията, че човешкият поглед има 22 геометрични параметъра, променящи се под въздействието на радост или страх, тревога или болест! - казва директорът на центъра Ернст Мулдашев. - Екип от наши медици, биолози и физици изследва снимки на представители на всички раси по света и изчисли данните за средностатистическите очи. Оказа се, че те съответстват на очите на хората от тибетската раса. По степента на математическото приближение към параметрите на средностатистическите очи изследвахме пътя, по който хората са се разселили от Тибет по цялото земно кълбо, и нашите данни съвпаднаха с историческите факти. След компютърни съпоставки с необичайните очи, изобразени в тибетските храмове, успяхме да възпроизведем външния вид на хората с тези очи. Те имат голям череп, клапан вместо нос, трето око. Стигнахме до извода, че това вероятно е обликът на легендарните атланти!"

За да проверят хипотезата, че от стените на тибетските храмове гледат каменните очи на праотците на нашата цивилизация, учени организираха трансхималайски експедиции в Индия, Тибет и Непал. Открити бяха древни религиозни и исторически източници, в които се твърди, че преди хилядолетия хората са били във връзка с космически разум. В момента на раждането си всяко бебе е получавало чрез информационно-енергиен коагулат определено количество знания, които след това е обогатявало и допълвало с нови. Специалисти в областта на физиката на елементарните частици разшифроваха тези фантастични текстове с обяснението, че психическата енергия е свързана с т.нар. торсионни полета (полета на усукване на пространствено-времевия континиум), способни да съхранят във високочестотните си трептения безкрайна по обем информация.

Някои изследователи поддържат хипотезата, че цивилизацията на атлантите, подкрепяна от божествената Шата, е била всъщност земна колония от древни космически пришълци, превърнали се след природни катаклизми във варвари и заченали днешното човечество. Но атлантите непрекъснато са воювали между себе си, използвайки получената от информационното пространство сила, затова след гибелта им Висшият разум е изключил нашата цивилизация от общото поле на знанията.

Какъв все пак е бил външният вид на нашите далечни прародители? Обобщаваме данни от хипотезите на различни изследователски колективи:

Атлантите са имали четири основни раси: жълта, черна, кафява и червена. Черепът им е бил огромен, устата им се е съединявала с разреза на клаповиден нос, ушите им са били големи. Ранните атланти, живели преди над 100 000 години, са били към 3 метра високи с изключително развити мускули. Стъпалата им имали формата на перки, а между пръстите на ръцете им е имало пластични ципи. Половите им органи са били скрити в тялото, както и третото им око, намиращо се вътре в черепната кухина. Отначало атлантите са обитавали паралелно и сушата, и океана, но постепенно ципите от перкообразните им крайници са закърнявали. Клаповидният отвор при по-късните атланти е заменен с къс нос, ръстът им е намалял.

Според руски изследователи очите, изобразени в тибетските храмове, са на атлант, предшественик на Буда.

Когато членовете на една от експедициите в Тибет показват на местния духовен водач свами Дарам робопортрета на атланта, изработен на базата на офталмогеометричните компютърни параметри на средностатистическите човешки очи, той възкликва: "Сомати! Това е невъзможно! Нима сте били в пещерата?" Понятието сомати е основно във всички източни религии, според които само чрез сомати може да се достигне до прана (мъдростта). При състоянието на сомати - медитация, отпъждаща отрицателната психическа енергия, човек разбира водещата роля на душата. При дълбоко сомати обмяната на веществата намалява почти до нулата, пулсът и дишането спират, а тялото добива т.нар. каменно състояние. При температура 4 оС (характерна за гробниците в пирамидите, дълбоките бункери и пещерите) в състояние на сомати може да се оцелее дълго и човек да се събуди след години, ако обаче душата му се върне в тялото.

Сомати е в основата на учението на свамите и ламите и много от тях са "практикували" дългото медитиране. В научната литература например се говори за един лама от Тибет, изкарал в сомати времето от 1960 г. до 1964 г. Споменава се и за Мозе Сал Дзянг от Северен Тибет, намиращ се в сомати вече втори век...

През последните години специалистите по паранормални явления обсъждат сериозно хипотезата за тайно хранилище от консервирани хора от различни древни цивилизации. Наличието на подобен генетичен фонд на човечеството дава отговор на десетки исторически загадки, например на въпроса откъде преди около 2050 години се е появил Буда, разполагащ с необясними за времето си знания, които е предал на хората.

Ясно е, че подобно хранилище е труднодостъпно. Местата за сомати са защитени от психоенергийни бариери, действащи на принципа на дистанционната хипноза. Регистрирани са много случаи на бърза смърт при хора, влезли в тайните тибетски пещери. Достъпът до пещерата-сомати е позволен само за религиозни дейци с висок ранг, владеещи медитацията.

Според руския в."Аргументи и факти" проф. Ернст Мулдашев е посетил светилището. Той се запознал с двама специални лами, които му казали, че в пещерата соматират десетки същества от различни цивилизации, включително и нашата. Едни от тях са с голям закръглен череп, други имат куполовиден череп, а трети по приличат на днешния човек. Хората с големи черепи имат малки носове и огромни полузатворени очи.

"От нашата група до пещерата-сомати бях допуснат само аз! - разказва проф. Мулдашев. - Минахме през безлюден планински склон, след това през труднопроходима местност. След дълъг тунел стигнахме до врата, монтирана в камъка. Зад вратата имаше зала, преминаваща отново в тунел. Усетих действието на психоенергийната защитна бариера - обхвана ме страх, почувствах болки в главата, спрях да усещам ръцете си. Върнах се, без да видя хората от предишните цивилизации, защото разбрах, че никой няма право да ги безпокои!"

Може би генетичният фонд на човечеството се използва, когато цивилизацията загине или деградира? Може би след гибелта на атлантите човечеството отново и отново се е възраждало именно благодарение на генетичния фонд? След всеки прогрес на планетата по различни причини е настъпвала регресия, водеща до изчезването на велики общества - древен Египет, Римската империя и пр. Вероятно така преди 18 000 години цивилизацията е била възродена от атланта Помпо-Буда. А може би преди 2000 години от пещерата сомати е излязъл Исус Христос, коригирал пътя на човечеството?

Красимир ГЕОРГИЕВ, Евгени АЛЕКСИЕВ

Снимки: Архив на група "Ергосфера"

Първото споменаване на Атлантида откриваме в диалозите на Платон Тимей и Критий от 340 г. пр.н.е. В тях се разказва за пътуване на гръцкия законодател Солон в Египет три века по-рано. Свещениците на древната столица Саис запознали Солон с една история за могъща цивилизация, много по-древна от гръцката, съществувала на голям остров в центъра на Атлантическия океан 9000 години преди товаПървото споменаване на Атлантида откриваме в диалозите на Платон "Тимей" и "Критий" от 340 г. пр.н.е. В тях се разказва за пътуване на гръцкия законодател Солон в Египет три века по-рано. Свещениците на древната столица Саис запознали Солон с една история за могъща цивилизация, много по-древна от гръцката, съществувала на голям остров в центъра на Атлантическия океан 9000 години преди това

АтлантидаМоже би Атлантида е изглеждала така?

Карта от 1678 г. на хипотетичната АтлантидаКарта от 1678 г. на хипотетичната Атлантида

Карта на антична Гърция, където се предполага, че са живели част от оцелелите атлантиКарта на антична Гърция, където се предполага, че са живели част от оцелелите атланти

Илюстрация от корицата на книгата Atlantide il continente perduto от Алберто Чезаре АмбезиИлюстрация от корицата на книгата Atlantide il continente perduto от Алберто Чезаре Амбези. Какъв ли катаклизъм е разрушил Атлантида?

Рисунка към древни ръкописи на Платон, възстановена през 1912 г.Рисунка към древни ръкописи на Платон, възстановена през 1912 г.

Атлантида - най-развитата цивилизация от времето преди Всемирния потопАтлантида - най-развитата цивилизация от времето преди Всемирния потопАтлантида - най-развитата цивилизация от времето преди Всемирния потоп

Статиите са защитени съобразно механизмите, свързани с нормативните документи за авторското право, и могат да бъдат препечатвани или ползвани в централния и периодичния печат и в другите средства за масова информация само след изричното разрешение на авторите, което може да бъде договорено на e-mail ergosfera@fliorir.com или на тел.: 846-57-68 или gsm: 0885-733-566, издателство “Фльорир”. Статиите могат да бъдат ползвани в други електронни сайтове само изцяло и без промени, със споменаването на авторите и наличието на връзка към http://www.fliorir.com. Снимките към статиите могат да бъдат ползвани само след разрешение на авторите и надписването към тях на текста: Снимки: архив на група “Ергосфера”.

Ергосфера > Загадки на историята > Робопортрет на легендарните атланти

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.