Издателство "Фльорир"

Ергосфера > Футурология > Раят и адът на микрореволюцията

Учените твърдят, че проблемите на света ще бъдат решени от машини,
по-малки от молекули

Раят и адът на микрореволюцията

Нанотехнолозите предвиждат бъдеще, в което роботите ще бъдат толкова малки, че ще пътуват в кръвообращението ни и ще лекуват тялото ни отвътре, както това става във филмите "Фантастично пътешествие" и "Вътрешно пространство". На заседание на една от сенатските комисии в САЩ през 1992 г. специалистът по молекулярна нанотехнология К. Ерик Дрекслер подчерта, че глобалните проблеми на човечеството ще бъдат решени още в началото на ХХІ в. Ключът към победата над световни злини като замърсяването, болестите, глада, бедността и пр. ще бъде предоставен от наномашините - микроскопични устройства с големината на една молекула, наречени от Дрекслер наносъставителки. Те ще бъдат програмирани да произвеждат биомаса, мегаконструкции и други миниапаратури, а на хората повече няма да се налага да култивират и конструират каквото и да е. "С развитието на нанотехнологиите ние ще поставяме активните молекули на нужните места и те ще контролират химическите реакции и комплексните структури!" - убеден е Дрекслер.

МикророботПътят на атомаАтомната вселена

През далечната 1959 г. Ричард Филипс Фейнман, който шест години по-късно става нобелов лауреат по физика, заяви, че когато започнат да манипулират отделните атоми, учените ще могат да синтезират абсолютно всяко нещо. Хората вече няма да страдат от сърдечни болести, защото наносъставителките ще прочистват задръстените артерии. Вече няма да съществуват понятията нищета и бедност, защото микророботите ще произвеждат необходимите количества от всичко. Съставителките ще почистват околната среда, разграждайки вредните съставки и абсорбирайки замърсяванията. Американският икономист Дейвид Фридман прогнозира, че в подобен свят храната ще бъде безплатна, а природните суровини няма да струват почти нищо.

Не се учудваме, че научните фантазии на Дрекслер предизвикаха насмешливите подмятания на някои изследователи, че в крайна сметка той предлагал на Бога да слезе на Земята. Но да не забравяме, че нанотехнологиите се базират на идеи, които вече са приети и доказани в други сектори на науката като генетиката например.

Десетките открития през последните години превърнаха нанотехнологиите в реалност, надминаваща и най-смелите ни фантазии. В Масачузетския технологичен институт бяха Робот мравкареализирани насекоми роботи, програмирани да извършват определени операции. Създаден бе материал, поемащ гравирането на микроскопични прорези с дълбочина едва 11 нанометра, който се използва за бързо заздравяване на увредените сухожилия. Миниатюрните клапани, зъбчати предавки, лостове и прекъсвачи на нанороботите скоро ще се съизмерват с молекулите и атомите.

Ще могат ли учените да моделират нещата по същия начин, по който са създадени от природата? Щом като човешките клетки се възпроизвеждат в генетичен порядък, наследен от родителите, може би молекулите биха могли да се програмират да правят същото нещо?

Казано на по-разбираем език, революционните идеи на Дрекслер предвиждат елиминирането на посредника между тревата и пържолата. Тази система, наречена "машина за месо", ще използва първичните суровини, преработвани от кравите при растежа им. След като наносъставителките бъдат програмирани по определен начин, първичните суровини въздух, вода, трева, земя и пр. ще се трансформират в прясно месо например. Как протича този процес в природата? Кравата яде тревата, храносмила я и я превръща в месо. Молекулите й са програмирани за създаването на специфичен продукт, също като наносъставителките на Дрекслер.

Търсейки механизмитеГенните инженери демонстрираха създаването на живо същество от една единствена клетка

Търсейки механизмите за рекомбинирането на молекулите, учените постигнаха първите по-съществени успехи в нанотехнологиите. През 1981 г. в изследователските лаборатории на IBM бе създаден мощен микроскоп с тунелно сканиране, чийто краен отвор е с ширината на един атом. "Устройството функционира на принципа на палките за билярд, които тласкат топките напред!" - обяснява физикът от Бирмингамския университет Ричард Палмер. Изследователите забелязват, че могат да "тласкат" атомите в крайната част на съоръжението и да ги преместват по желание на други места. Чрез тунелното сканиране 35 атома на ксенон бяха подредени в микротекст, изписващ думата IBM. Учените се убедиха, че атомите могат да бъдат организирани от човека в различни конфигурации. После през деветдесетте години дотогавашните постижения в областта на нанотехнологиите бяха сравнени с новите възможности за манипулиране на атомно равнище и предишните техники за изработване на миниатюрни панели, пластини, болтове, гайки и пр., от които да се конструират миниатюрни инструменти и механизми, започнаха да изглеждат груби и недостатъчно гъвкави.

Изследователите вземат под внимание факта, че първичните суровини също са съставени от молекули, следователно атомите, присъстващи в тревата, във въздуха и във водата, могат да бъдат "събрани" заедно и да се произведе телешко месо без наличието на теле. Както и атомите на въглерода в графита биха могли да бъдат организирани, за да се създаде диамант. Поне на теория учените вече могат да създават от сурови елементи всякакви вещества и материали, подреждайки атомите по необходимия начин.

Следваща стъпка на микроинженерите е програмирането на микроскопичните машинки да управляват микроскопични инструменти, клапани и зъбчати предавки и синхронизирано с милион наносъставителки да конструират и изграждат атом по атом различни структури и продукти. Оказва се, че пътят между разрастването на плесените и молекулното изграждане на къщи и автомобили съвсем не е дълъг.

Генните инженери вече демонстрираха възможността за създаването на живо същество от една единствена клетка, както и за клонирането на растения и животни. Нанотехнологиите тласнаха тези авангардни идеи още по-напред и стопиха границата между фантастика и реалност. Миниатюрните машинки ще се придвижват вътре в тялото ни и ще изяждат или елиминират болните и дефектните клетки, ще откриват и решават проблеми в кръвообращението, в белите дробове или в сърцето.

Да, клетката е жива

Поглеждайки към по-далечното бъдеще, ще видим, че наносъставителките възстановяват мозъчните увреждания, предизвикани от дълбокото замръзяване, възвръщат жизнените функции на хибернираните, създават нови тела за нашите мозъци и въобще променят по невъобразим начин човешкото общество.

Ще го бъде ли нанотехнологичното бъдеще, или е утопия? Разликата между една крава и машинката за производство на изкуствено месо е, че в кравата има искрици живот и генетически проекции за растеж. Разликата между наносъставителката и първичната клетка е, че клетката е жива. Думата IBM бе изписана след преместването на 35 атома ксенон, но при температурата на околната среда атомите са твърде нестабилни, затова микроинтервенцията бе постигната с инертни атоми във вакуум при много ниска температура.

И още нещо. Ако тези невидими с просто око апарати се възпроизвеждат сами, няма ли опасност да се обърнат срещу човешката раса и да ни трансформират в сива кашица? Как може да сме сигурни, че войнстващите нации няма да използват новите технологии за създаването на най-ужасяващите машини за смърт?

Но както при кутията на Пандора, капакът на нанотехнологиите е вече отворен. И назад не можем да се върнем.

Красимир ГЕОРГИЕВ, Евгени АЛЕКСИЕВ

МикророботМикроробот

Пътят на атомаПътят на атома

Атомната вселенаАтомната вселена

Търсейки механизмитеТърсейки механизмите за рекомбинирането на молекулите, учените постигнаха първите съществени успехи в областта на нанотехнологиите

Генните инженериГенните инженери демонстрираха създаването на живо същество от една единствена клетка

Робот мравкаРобот мравка

Да, клетката е живаДа, клетката е жива

Снимки: Архив на група "Ергосфера"

Статиите са защитени съобразно механизмите, свързани с нормативните документи за авторското право, и могат да бъдат препечатвани или ползвани в централния и периодичния печат и в другите средства за масова информация само след изричното разрешение на авторите, което може да бъде договорено на e-mail ergosfera@fliorir.com или на тел.: 846-57-68 или gsm: 0885-733-566, издателство “Фльорир”. Статиите могат да бъдат ползвани в други електронни сайтове само изцяло и без промени, със споменаването на авторите и наличието на връзка към http://www.fliorir.com. Снимките към статиите могат да бъдат ползвани само след разрешение на авторите и надписването към тях на текста: Снимки: архив на група “Ергосфера”.

Ергосфера > Футурология > Раят и адът на микрореволюцията

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.