Издателство "Фльорир"

Ергосфера > Футурология > Бъдещето пред нас

Бъдещето пред нас

Телепатия, киборги, извънземни цивилизации...

Какво ще бъде бъдещето пред нас? Ще поумнее ли световната политика, или мирът ще продължи да се взривява, както е ставало през всичките предишни векове? Ще се справи ли обществото със световния тероризъм? Кой ще управлява света? Ще решим ли демографските проблеми? Докъде ще стигнат науката и техническият прогрес?

Футуролозите твърдят, че пътят на човечеството е до голяма степен предначертан. През ХХІ в. нещата ще се манипулират на атомно равнище, Слънчевата система ще бъде колонизирана, ще избухне революция в знанията за човешката генетика.

Много болести ще останатКакво ще бъде бъдещето пред нас? в историята. Човешките органи ще се заместват с резервни, отглеждани в лаборатории. Продължителността на живота ще достигне 200 години, но малцина ще могат да си платят за дълголетието и ще настъпи най-фрапиращото неравенство за всички времена. Ще се появят хора с генни подобрения и хората ще се разделят на генетично имащи и генетично нямащи.

Новите технологии могат да предизвикат биологични трусове с непредвидими последствия като усвояването на дадени форми на телепатия, "качването" на човешки мозъци в компютри и "влизането" им в Интернет. Човечеството необратимо ще стане зависимо от компютрите. Ще се появи изкуственият разум.

От маймуната към човека. А после?Първите стъпкиМного смеНо да караме поред:Бъдещето

Човечеството ще стане зависимо от компютритеНай-важен ресурс на градовете на бъдещето ще бъде новата централна нервна система на живота, наречена интернет

2001-2005 г. Клониран е човешки зародиш, в ход е програма за клониране на човешки ембриони, които да станат банка за стволови клетки за лечение на тежки заболявания. Пуска се в орбита космически кораб за многократно ползване. Открива се нов метод за ранно диагностициране на тумори чрез кръвни изследвания. Генетичното манипулиране на посевите води до повишаване на селскостопанската продукция. Откриват се над 100 генни типа при бактериите. Създава се изкуствено ухо. В космоса се засичат гравитационните вълни, предвидени от Теорията на относителността. Космически кораб събира образци от астероиди, които се изследват за проучването на произхода на Слънчевата система. Изяснен е механизмът на формирането и разпадането на озоновия слой около планетата. Открива се успешна ваксина срещу вируса на СПИН. В орбита се изстрелва астрономическият спътник "Ирис", който започва проучвания в инфрачервения спектър върху формирането и еволюцията на галактиките, раждането на звездите, естеството на междузвездната материя, тъмната материя и др. В САЩ 10 % от продаваните автомобили са напълно незамърсяващи околната среда. В европейската лаборатория "Cern" влиза в действие ускорителят на частици LНС, с който след експерименти на сблъсквания между протони се проверява Теорията на суперсиметрията. Ражда се първото клонирано бебе. Разпространява се глобална информационна база за лечението на рака. Изяснява се механизмът за генерирането на парниковия ефект. Патентоват се системи за разпознаване на лицата и миризмите на отделните индивиди при контрола на достъпа до домовете и учрежденията. Digital Sky Survey завършва подробна карта на Вселената до разстояние два милиарда и половина светлинни години, като се фиксира разположението на над милион галактики. Приключва първата фаза от проекта за анализа на човешкия геном и започва дешифрирането на цялостната последователност на ДНК базите. Работи се в областта на генетичното диагностициране на рака. Окончателно се забранява ползването на газа фреон.

2006 г. Въвеждат се ефективни методики за прогнозирането на големите природни бедствия. Изригванията на вулканите се предвиждат 2-3 дни предварително. Разработват се ефикасни терапии за лечението на СПИН. Разгадава се мистерията на масата на неутриното.

2007 г. Анализиран е геномът на мишките. Реализира се метод за прекъсване на метастазите на рака. Откриват се причините за възникването на алцхаймер и на болестите, свързани с възрастта. Установени са количествените и качествените въздействия на метана върху климатичните процеси на Земята. Откритията в областта на генното инженерство са в помощ при диагностицирането, медицинското третиране и предотвратяването на рака. Всеки може да си купи т.нар. джобен лекар - портативно мониторно устройство, наблюдаващо здравословното ни състояние, което фиксира основните биологични параметри на организма и предупреждава своевременно при заболявания.

2008 г. Създава се апаратура за разпръскване на изкуствен озон, самолети и сателити започват "посявка" на озон в атмосферата. Изчислява се с точност влиянието на слънчевата активност и на вулканите върху атмосферните феномени. Реализира се автоматичен пилот, колите вече могат да се движат без шофьори. Присажда се изкуствено сърце, достойно за доверие.

2009 г. С помощта на култивирани микроорганизми се създават желаните химически съставки. В домовете се появяват домашни роботи и роботи пожарникари. Роботизирана обсерватория на Луната.

2010 г. Няколко дни по-рано се предвиждат земетресенията, по-силни от 7 ст. По скалата на Рихтер. Електрическият автомобил става масов. Ражда се телефонният симултантен преводач. Утвърждават се т.нар. експертни системи - самообучаващи се софтуерни програми, натрупващи информация в определена област на знанието.

2011 г. Пътническият самолет "Mach 4" лети 4 пъти по-бързо от скоростта на звука. Постигнат е решителен напредък в онкологията. Първа човешка мисия на Марс.

2012 г. Създават се изкуствени мускули и стави, управлявани директно от нервната система. Прилага се ефикасен метод за предотвратяване на старческото слабоумие. Експериментира се присаждането на увредени части на мозъка.

2013 г. Създава се ваксина, предотвратяваща развитието на някои типове рак. Откриват се механизмите на остаряването. Реализира се проектът "Космоплан" - самолети свързват земната повърхност с орбиталните космически станции.

2014 г. Изключителен прогрес в молекулярните изследвания на мозъка. Откриват се нервните механизми на съня. Завършен е анализът на генома на ориза и царевицата.

2015 г. На Луната е инсталирана постоянна заселена база за наблюдаване на Космоса. В Токио официално се открива най-високият небостъргач - кулата Милениум, достигаща 800 м до върха на радиоантената. Появяват се първите роботи домашни животни.

2016 г. Влакът с магнитна левитация на принципа на свръхпроводимостта при високи температури е факт. Лекуват се голям брой генетични дефекти. Роботите влизат в болниците като асистенти на хирурзите и санитари.

2017 г. Откриват се механизмите на човешката памет, възприемането на знания и творческите способности. Създава се интелигентен компютър.

2018 г. Построен е транспортен кораб с магнитен хидродинамичен двигател.

2019 г. Разшифрована е връзката между мозъчните неврони и логическите процеси.

2020 г. Открива се ефикасна система за хибернация. Развиват се нови методи за сателитно геологическо проучване на Земята.

2021 г. Имплантират се изкуствени бели дробове и бъбреци. Картотекират се генетичните връзки на болестите. След кратко изследване всеки може да узнае податливостта си към различните болести.

2022 г. Конструират се самопоправящи се роботи. Появяват се хора с генетично превъзходство.

2023 г. Реализират се директни връзки между компютъра и човешките сетива.

2024 г. Към нервната система на доброволци се включват компютърни импланти.

2025 г. В епруветка се създават нови видове растения и животни. Средната продължителност на живота надмината 100 години.

2030 г. Броят на роботите надвишава земното население. Къщите са напълно автоматизирани и предлагат на обитателите си всички възможни екстри. Магистралите са интелигентни, колите се управляват сами, роботите се саморемонтират и самоусъвършенстват. Изкуственият разум е факт.

Докъде ще стигнат науката и техническият прогрес?

2031-2070 г. Разработва се единна теория, свързваща Теорията на относителността с принципа на неопределеността от квантовата механика. Реализира се проектът "Skyhook" - мегаасансьор свързва земната повърхност с космическа станция във фиксирана орбита. С постоянна база с човешки персонал на Марс започва колонизирането на Космоса. Става възможно възстановяването на органи, тъкани и части от човешкото тяло.

2070-2080 г. Все повече хора доживяват до 150 години. Появява се съществото киборг.

2080-2090 г. Открива се крайната материя - частиците, от които са съставени кварките. Откриват се извънземни цивилизации.

2090-2100 г. Изяснява се природата на тъмната материя, заемаща по-голямата част от Вселената.

Красимир ГЕОРГИЕВ, Евгени АЛЕКСИЕВ

Какво ще бъде бъдещето пред нас?Какво ще бъде бъдещето пред нас?

От маймуната към човека. А после?От маймуната към човека. А после?

Първите стъпкиПървите стъпки

Много смеМного сме

БъдещетоБъдещето

Човечеството ще стане зависимо от компютритеЧовечеството ще стане зависимо от компютрите

Най-важен ресурс на градовете на бъдещето ще бъде новата централна нервна система на живота, наречена интернетНай-важен ресурс на градовете на бъдещето ще бъде новата централна нервна система на живота, наречена интернет

Докъде ще стигнат науката и техническият прогрес?Докъде ще стигнат науката и техническият прогрес?

Снимки: Архив на група "Ергосфера"

Статиите са защитени съобразно механизмите, свързани с нормативните документи за авторското право, и могат да бъдат препечатвани или ползвани в централния и периодичния печат и в другите средства за масова информация само след изричното разрешение на авторите, което може да бъде договорено на e-mail ergosfera@fliorir.com или на тел.: 846-57-68 или gsm: 0885-733-566, издателство “Фльорир”. Статиите могат да бъдат ползвани в други електронни сайтове само изцяло и без промени, със споменаването на авторите и наличието на връзка към http://www.fliorir.com. Снимките към статиите могат да бъдат ползвани само след разрешение на авторите и надписването към тях на текста: Снимки: архив на група “Ергосфера”.

Ергосфера > Футурология > Бъдещето пред нас

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.