Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Разни > Арбитражът

АРБИТРАЖЪТ

Юридически монографии

АРБИТРАЖЪТ
Детайли Жанр: Монографии
Автор: Маньо Манев
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Иван Ангелов
Формат: 108х84/32
Печатни коли: 15 (240 стр.)
Тираж: 500
Излязла от печат: 10.04.2004 г.
ISBN: 954-8226-75-8

Цена Корична цена: 8,00 лв.
Борсова цена: 5,60 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа статии и монографии за арбитража като алтернативна форма на държавното правосъдие, видовете арбитраж, обществените форми на правосъдие, правната уредба на арбитража в България, арбитражното споразумение, арбитражното производство, арбитражното решение и др. Приложения: закони, конвенции и правилници, свързани с арбитража.

Фльорир > Книги > Разни > Арбитражът

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.