Издателство "Фльорир"

Моята журналистическа картография
/Интервюта, пътеписи, импресии/

Автор: Джеки Бенадов
Редактор: Иван Ангелов
Стилов редактор: Елка Димитрова
Компютърен дизайн: Иван Дончев

Една необичайна книга на публициста Джеки Бенадов, в която са събрани животът му и живота на няколко поколения интересни хора, пътуващи към Обетованата земя. Увлекателни истории за пътешествията му из Амстердам, Анталия, Венеция, Лондон, Монреал, Ню Йорк, Родос, Вади Келт, Ейлат, Яфа и къде ли не, за срещите му с блестящите Габриел Гарсия Маркес, Анна Томова-Синтова, Анжел Вагенщайн, Ева Волицер, Елисавета Багряна, Емил Чакъров, Нешка Робева, Никола Филипов, Райна Кабаиванска и мн. др.

Ксенофобията – стигматизиране на различните
/Монография/

Автор: Дончо Градев и Александър Маринов
Предговор: Светослав Терзиев

Понятието „ксенофобия”, разглеждано в книгата, е част от езика на социалната психология, но неговата употреба излиза далеч извън строгите рамки на тази научна дисциплина. Ксенофобията се трансформира в новите национални и междугрупови отношения...

Мениджмънт на стреса в медицината
/Монография/

Автор: д-р Елиа Георгиева, д.м.
Рецензент: проф. д-р Маргарета Мутафова, д.м.н.
Художник: Ишхан Нигохосян

В книгата „Мениджмънт на стреса в медицината” на д-р Елиа Георгиева са разгледани най-често срещаните психични проблеми при студентите по медицина и лекарите. Дадени са и различни подходи, които могат да се използват за мениджмънт на стреса. Четивото би било интересно и полезно за настоящи и бъдещи студенти по медицина, за специализанти и за лекари.

Увод в публичната администрация
/Лекционен курс/

Автор: Александър Маринов
Рецензент: Тодор Танев

Книгата на Александър Маринов "Увод в публичната администрация" съдържа лекционен курс, свързан с теоретичните проблеми, нормативната основа, принципите, устройството и политиките на публичната администрация, и е насочена към студентите от водещите специалности "Публична администрация", "Социология" и "Политология" към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Притча за пшениченото зърно
/Есета, очерци, пътеписи/

Автор: Иван Ангелов
Редактори: Борис Арнаудов, Красимир Георгиев
Художник: Димитър Донев

"Винаги съм се опитвал да долавям „дъха” на думите, пулса им дори и в най-обикновените вестникарски неща. И ако пишеш, защото искаш да кажеш нещо, за мен то никога не е било достатъчно, ако не доловя „полутоновете”… А и никога не съм се задоволявал с „видимите” неща, никога не съм приемал безрезервно някаква теза, без да открия контратезата (не, разбира се, на всяка цена). И така съм изграждал почти всяка моя публикация: теза – контратеза, пункт – контрапункт. Точно този творчески „микс”: полутонове и дихание на думите, контролен скептицизъм, теза и контратеза, пункт и контрапункт, създава оптималния читателски ефект на една публикация..."

Газирана ода за страната на облаците
/Есета, памфлети/

Автор: Снежана Димитрова
Редактор: Красимир Георгиев

Книгата на Снежана Димитрова „Газирана ода за страната на облаците” е палав саркастичен справочник за Великобритания и за света. Ако ви е омръзнал българският батак, вижте английския и ще ви олекне! – чудесен съвет. Брилянтното чувство за хумор на авторката, веселата феминистика, прозираща между редовете на текста, невероятните факти за нещата около нас, фрапантните съвети и пр., и пр. – всичко това ще ви накара да прочетете „газираната ода” на един дъх.

ПРЕДИ И СЕГА – РАВНО НА ВСЯКОГА
/Публицистика/

Автор: Йордан Каменов
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Стефан Шинов

Книгата съдържа 19 есета за Системата и за промените на прехода като “Пазачът, неговата институция и сянката на палача”, “Непобедимостта на изкуството”, “Жертвата-цензор”, “Съдничество и предателство”, “За демагогията и революцията”, “Крещящият човек”, “Волята да управляваш”, “Безнаказаността”, “Рентиерската душа на българина” и др.


ЕРГОСФЕРА ИЛИ ЛАПИДАРИУМ НА ФЕНОМЕНИТЕ
/Екстремна публицистика/

Автори: Евгени Алексиев, Красимир Георгиев
Редактор: Елка Димитрова
Художник: Красин Красимиров

Космология, мистерии на субатомната реалност, апокалипсис утре, от фантастиката до реалността, уфология, фактор Х, микрореволюцията, парапсихология, чудодейното оздравяване, ясновидство, спомени от отвъдното, омагьосване за смърт, загадки на историята, футурология. Зоните на научния здрач ни очароват и плашат едновременно, пред тях разумът ни е поставен на тежко изпитание. В търсенето на истината сред това минирано поле, където границата между увереност и съмнение е изключително нестабилна, изследователят трябва внимателно да балансира между информации и твърдения, между мнения на фанатици и скептици.

ИМПЕРИЯТА
/Световен политически бестселър/

Автор: Ришард Капушчински
Преводач: Благовеста Лингорска
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Кирил Прашков

Полякът Ришард Капушчински е свидетел на 28 войни и революции. Той винаги се оказва там, където става нещо важно. Книгите му са преведени на над 30 езика в над 50 страни в света. Проникващ дълбоко в същността на политическите режими, Капушчински изследва явните и тайните механизми за бурните обществени промени. Бестселърът му “Империята” е посветен на събитията в бившия Съветски съюз. Българският превод на “Империята” е направен от машинописния Авторски оригинал на книгата, предоставен от Капушчински на Издателство “Фльорир”.

МЕДИАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС
/Монографии/

Автор: Маньо Манев
Редактор: Иван Ангелов
Художник: Красимир Георгиев

Книгата съдържа монографиите: “Медиацията – алтернатива на съдебния процес”, “Медиационната процедура”, “Правно положение на медиатора”, “Видове производства по медиация”, “Медиацията в грежданскоправната област”, “Семейната медиация”, “Медиация по наказателно-правни въпроси”, “Връзка между правото и конфликта”, “Правният спор – разновидност на юридическия конфликт”, “Международният опит в медиацията” и др.

АРБИТРАЖЪТ
/Монографии/

Автор: Маньо Манев
Редактор: Иван Ангелов
Формат: 108х84/32

Книгата съдържа статии и монографии за арбитража като алтернативна форма на държавното правосъдие, видовете арбитраж, обществените форми на правосъдие, правната уредба на арбитража в България, арбитражното споразумение, арбитражното производство, арбитражното решение и др. Приложения: закони, конвенции и правилници, свързани с арбитража.

ЗОДИАК И ЗДРАВЕ
/Астрология/

Автори: Джеймс Браун и Майкъл Гибсън
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян

Джеймс Браун и Майкъл Гибсън са псевдоними на българските изследователки проф. Светла Райчева и инж. Елка Димитрова. В книгата си Авторките обобщават най-новите данни за медицинската астрология и за връзките й с профилактиката, хирургията и лечението на болестите. Нито един земен организъм не може да избегне въздействието на небесните тела, на космическите лъчи, на гама-лъчите и рентгеновите лъчи, на електромагнитното и инфразвуковото поле, на безбройните извънземни източници и техните земни следствия. Астрологията твърди, че болестите се причиняват от влиянието на звездите върху ума и чувствата на хората и могат да се контролират или елиминират от ума и чувствата. Целта на изследванията в книгата “Зодиак и здраве” е да помогнат на хората да разберат тенденциите и вероятностите за здравето и болестите в своя живот.

ТЕСТОВЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
/Тестове/

Съставители: Евгени Алексиев, Красимир Георгиев
Редактор: Елка Димитрова
Формат: 100х70/32

Това е първият от поредицата сборници с примерни графически, математически, логически, словесни и др. тестове за проверка на интелигентността на участници в конкурси за обучение в чужбина, за постъпване на работа, за приемане във ВУЗ и др. С тестовете се проверяват логическото мислене, въображението и бързината на мисълта на кандидатите. Подготвени по изпитната методика на световната организация на хората с висок коефициент на интелигентност “Менса интернешънъл”, тестовете се решават не толкова с математически и др. знания, колкото с логика, находчивост и рационално мислене.

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖНИ ПАРИ (1885-1996)
/Каталог 1885-1996/

Автори: Милчо Натов, Георги Ликов
Редактор: Елка Димитрова
Рецензент: Сесилия Чудилова

Това е първият български каталог на книжните пари. В каталога хронологично са подредени данни за всички български книжни пари, включително и за пари, които по разнообразни причини не са пускани в обръщение. Тяхното културно-историческо и търговско значение често пъти е много по-голямо от това на банкнотите, използвани в определени периоди. Цените са определени въз основа на реалното търсене и предлагане в нумизматичните клубове от Съюза на нумизматите в България. Каталогът дава данни за паричната база, паричната маса, квази-парите, “широките” пари, легалните твърди пари, държавните книжни пари, покритието на банкнотите и касовите бонове (кешноти), извънредните книжни пари, а също данни за емисиите, сериите, хоризонталните и вертикалните книжни пари, водните знаци, инфлацията и др. образци и процеси, свързани с нотафилията.

ОГРАЖДЕН
/Документална повест/

Автор: Кирил Назъров
Редактор: Димитър Яръмов

Книгата с есеистична проза “Огражден” съдържа лирични късове от спомени и случки, свързани с детството и родния край на Кирил Назъров, огласени от звъна на съкровените струни в душата на поета. Отделните разкази се вливат незабелязано един в друг, за да се изгради плътната сплав на едно ярко и оригинално художествено повествование. През погледа на детето и на юношата читателят ще види един колоритен свят, ще бъде запленен от живописната Огражден планина.

ДОМИНАНТИ, DOMINANTI
/Портрети на слепи български композитори и музикални изпълнители, Portraits of Blind Bulgarian composers and music performers/

Автор: Георги Братанов
Редактор: Елка Димитрова
Художник: Красимир Георгиев

Антологията включва портрети на слепите български композитори и музикални изпълнители акад. Петко Стайнов, Стоян Бабеков, Георги Хулянов, Орхан Мурад, Стоян Чобанов, Тошко Кънев, Никола Вълчанов, Мария Попова, Десислава Иванова и Кристина Александрова, както и на Оркестъра на българските слепи и смесения професионален хор “Акад. Петко Стайнов”.

НАМАЛЯВАНЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МИННИТЕ, ОБОГАТИТЕЛНИТЕ И МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
/Монография/

Автор: Марин Р. Механджиев
Редактор: Елка Димитрова

Книгата разглежда теоретичните предпоставки и практическото приложение на едно от най-обещаващите направления на борбата срещу замърсяването на околната среда – намаляването и минимизирането на отпадъците. Монографията дава насоки за минимализирането на отпадъците по веригата: руда – обогатяване – добив на металите.

ШВЕЦИЯ
/Поредица “Очерци за европейските страни”/

Автор: Вера Ганчева
Редакционен съвет: Красимир Георгиев, Вера Ганчева, Кирил Стоянов, Калинка Стефанова
Редактор: Живка Дамянова
Художник: Веселин Цаков

Швеция – страната и хората. География, история, общество, култура, личности. Книгата представя обществената, културната и стопанската история и настояще на Швеция, дава информация за държавното и общественото устройство, за съвременните постижения във всички области на живота в тази развита скандинавска страна.

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И СЧЕТОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО
/Учебник/

Автор: Д-р Виолета Македонска
Рецензенти: Христо Първанов, Виолета Бакалова

Учебникът "Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Михайлова Македонска е предназначен за студентите от ВСУ "Любен Каравелов" в София, за студентите от строителните факултети и колежите по строителство от икономическите висши учебни заведения и за специалистите в сферата на счетоводството на строителния бизнес.Етнографско изследване на с. Свобода
/Монография/

Автор: Иванка Кънчева Мурджева (Панчева)
Редактор: Кирил Назъров

Книгата „Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско” съдържа информация за местоположението на с. Свобода, климата, флората и фауната, населението, просветата и културата (читалище, училище, църковна просвета), материалната култура, духовната култура (обичаи, родства, поверия, народен календар, ритуали, клетви и проклятия, народна астрономия) и др.

CASE технологии
/Монография, учебник по бизнес информатика/

Автор: Ваня Лазарова
Редактор: Красимир Георгиев

Учебникът “CASE технологии” е предназначен за студентите от специалност “Бизнес информатика”, които изучават дисциплината Кейс технологии (Computer-aided software engineering Technologies) в рамките на бакалавърския курс на обучение в УНСС.


© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.