Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Разни > Българските книжни пари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖНИ ПАРИ

Каталог 1885-1996

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖНИ ПАРИ
Детайли Жанр: Каталог
Автори: Милчо Натов, Георги Ликов
Издател: Издателство "Фльорир"
Редактор: Елка Димитрова
Рецензент: Сесилия Чудилова
Формат: 70х100/18 (14,5х27,5 см.)
Печатни коли: 12,75 (204 стр.)
Тираж: 500
Излязла от печат: 15.02.1997 г.
ISBN: 954-8226-59-6

Цена Корична цена: (-)
Борсова цена: 20,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Това е първият български каталог на книжните пари. В каталога хронологично са подредени данни за всички български книжни пари, включително и за пари, които по разнообразни причини не са пускани в обръщение. Тяхното културно-историческо и търговско значение често пъти е много по-голямо от това на банкнотите, използвани в определени периоди. Цените са определени въз основа на реалното търсене и предлагане в нумизматичните клубове от Съюза на нумизматите в България. Каталогът дава данни за паричната база, паричната маса, квази-парите, “широките” пари, легалните твърди пари, държавните книжни пари, покритието на банкнотите и касовите бонове (кешноти), извънредните книжни пари, а също данни за емисиите, сериите, хоризонталните и вертикалните книжни пари, водните знаци, инфлацията и др. образци и процеси, свързани с нотафилията.

Фльорир > Книги > Разни > Българските книжни пари 1885-1996

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.