Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > За деца > 100 чуденки за чудене

100 ЧУДЕНКИ ЗА ЧУДЕНЕ

Гатанки

100 ЧУДЕНКИ ЗА ЧУДЕНЕ
Детайли Жанр: Гатанки
Автор: Кирил Назъров
Издател: Издателство "Фльорир"
Редактор: Красимир Георгиев
Рецензент: Георги Братанов
Художник: Георги Чавдаров
Формат: 100х70/32 (11,7х16,4 см.)
Печатни коли: 3 (48 стр.)
Тираж: 2000+2000
Излязла от печат І издание: 30.01.1993 г.
Излязла от печат ІІ издание: 25.04.1993 г.
ISBN: 954-8226-06-5

Цена Корична цена: 10,00 лв.
Борсова цена: 1,50 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа 100 гатанки от писателя сладкодумец Кирил Назъров. Например: “Косата му – права, опашката – вита. Из тъмна дъбрава потропва с копита и рови с уста в потайни места… Глиганът” Или: “Искрица в гората угасва и блясва, угасва и блясва звездица в тъмата… Светулката” Или: “Умна сладкодумна – бъбри чак до мрак. Който стане й другар, тя му дава ценен дар… Книгата”

Фльорир > Книги > За деца > 100 чуденки за чудене

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.