Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > За деца > Весело букварче

ВЕСЕЛО БУКВАРЧЕ

Стихотворения и скоропоговорки

ВЕСЕЛО БУКВАРЧЕ
Детайли Жанр: Стихотворения
Автор: Кирил Назъров
Издател: Издателство "Фльорир"
Редактор: Красимир Георгиев
Художници: Николай Стоянов, Георги Чавдаров
Формат: 100х70/32 (12,8х18,1 см.)
Печатни коли: 2,5 (40 стр.)
Тираж: 2000+2000
Излязла от печат: 15.07.1993 г.
ISBN: 954-8226-37-5

Цена Корична цена: 20,00 лв.
Борсова цена: 1,50 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа 63 стихотворения и скоропоговорки. За всяка буква от азбуката писателят Кирил Назъров е написал поетична визитка.

Буквите

Още в древни времена
солунските двама братя
са засели семена
на славяните в сърцата.

Разгневени врагове
тези семена горели,
по села и градове
не горели те, а грели.

Щом кълни в народна нива,
не загнива мъдро семе
и народът не унива
даже в най-жестоко време.

Трийсет буквички безсмъртни
в топлина и в студове
разцъфтяват в дол и в рът и
раждат думи-плодове!

Фльорир > Книги > За деца > Весело букварче

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.