Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Поезия > Ключ за горната земя

КЛЮЧ ЗА ГОРНАТА ЗЕМЯ

Поеми и стихотворения

КЛЮЧ ЗА ГОРНАТА ЗЕМЯ
Детайли Жанр: Поезия
Автор: Георги Братанов
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Иван Газдов
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 5 (80 стр.)
Тираж: 1000
Излязла от печат: 05.10.1992 г.
ISBN: 954-8226-02-2

Цена Корична цена: 8,00 лв.
Борсова цена: 2,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Стихосбирката включва 66 стихотворения и поеми на поета. Ключът към горната земя на поезията при Георги Братанов е в нейната модерна асоциативност и в нейната художествена простота. Авторът притежава способността да прониква в пластовете на социалното битие и да извлича оттам посоката на общественото развитие. Какво друго да кажем за тази чудесна книга. Динамика, интимна близост, стоплена от вечния любовен блус на мъжа и жената, импровизации, брилянтна метафоричност.


Фльорир > Книги > Поезия > Ключ за горната земя

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.