Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Поезия > Златна кобилка

ЗЛАТНА КОБИЛКА

Любовни и еротични стихотворения

ЗЛАТНА КОБИЛКА
Детайли Жанр: Стихотворения
Автор: Георги Дренчев
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Георги Колев
Художник: Николета Керинска
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 3,5 (56 стр.)
Тираж: 1000
Излязла от печат: 20.06.1994 г.
ISBN: 954-8226-32-4

Цена Корична цена: 15,00 лв.
Борсова цена: 1,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата “Златна кобилка” включва 28 стихотворни изяви на Георги Дренчев.

Фльорир > Книги > Поезия > Златна кобилка

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.