Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Поезия > Летален изход

ЛЕТАЛЕН ИЗХОД

Стихотворения

ЛЕТАЛЕН ИЗХОД
Детайли Жанр: Поезия
Автор: Траян Първанов
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Николета Керинска
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 3,5 (56 стр.)
Тираж: 1000
Излязла от печат: 25.12.1994 г.
ISBN: 954-8226-38-3

Цена Корична цена: 15,00 лв.
Борсова цена: 2,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Траян Първанов (26 юли 1942 г. – 18 май 1994 г.) е един от най-талантливите творци в новата поетична история на страната.

Огън

Златен огън гори и гори, от искрата закърмен,
и се хвърля и мята в бездънния пламъчен ад,
все гори и гори, и в пороя на блясъка сърмен
пак отново се ражда безсънен от жажда и глад.

И над късата сянка на моето време изгрял,
докато не изтлеят в душата ми всички слова,
и от вятъра, хвърлил навсякъде буйна жарава,
в мойта пепел поникне горяща от слънце трева.

Атлантида

Храни човекът под слънцето
бисер сред тайнствена мида,
за да остави тук зрънце,
тръгне ли сам в Атлантида.

Есен избистря реките,
мълнии бляскат над ридове,
сенки потънали скитат
в тиха страна Атлантида.

Майка ми в лято голямо
тънката нишка доприда.
Мръкне ли, спомня си мама
моя баща в Атлантида.

Моята обич момчешка -
с лунички, бърза и свидна,
вее днес плитки лудешки
в чудна страна Атлантида.

Тайнства, тъй сладко горчите!
Няма да мога да видя
кой ще затвори очите ми,
легна ли сам в Атлантида...

Фльорир > Книги > Поезия > Летален изход

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.