Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Поезия > Безсезонна жена

БЕЗСЕЗОННА ЖЕНА

Поеми и стихотворения

БЕЗСЕЗОННА ЖЕНА
Детайли Жанр: Поезия
Автор: Славка Мариновска
Издател: издателство "Фльорир"
Редактори: Георги Братанов, Красимир Георгиев
Рецензент: Петър Андасаров
Художник: Боян Донев
Формат: 108х84/32 (12,7х20 см.)
Печатни коли: 3,5 (56 стр.)
Тираж: 1200
Излязла от печат: 30.09.1993 г.
ISBN: 954-8226-14-6

Цена Корична цена: 14,00 лв.
Борсова цена: 1,50 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Стихът на “Безсезонна жена” не е просто словесен градеж и фразеологична клетка, той е отражение на дълбоки чувства и състояния, на мисли и цвят, свързани с човека, с кръговете на душата му, с присъствието му в природата и участието му в пространството, наречено живот. Ето един куплет от едно от 36-те стихотворения в книгата: “Царствена, ежедневна, само в празник жена, ту светкавица гневна, ту потайна луна, дъжд жадуван, пътека, безпощадна слана, полегата, нелека, съмване, здрачина… Като вятър вестител, като жива вода преминавам през дните – безсезонна жена…”

Фльорир > Книги > Поезия > Безсезонна жена

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.