Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Поезия > Данайски дарове

ДАНАЙСКИ ДАРОВЕ

Стихотворения

ДАНАЙСКИ ДАРОВЕ
Детайли Жанр: Поезия
Автор: Слободан Стоядинович
Издател: издателство "Фльорир"
Преводачи: Мила Васов, Красимир Георгиев
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян
Формат: 108х84/32 (13,2х20,6 см.)
Печатни коли: 4 (64 стр.)
Тираж: 1000
Излязла от печат: 26.07.1996 г.
ISBN: 954-8226-55-3

Цена Корична цена: 30,00 лв.
Борсова цена: 2,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме В книгата “Данайски дарове” са включени 45 стихотворения от талантливия сръбски поет Слободан Стоядинович. Слободан Стоядинович е роден на 2 май 1948 г. в Ниш. Автор е на стихосбирките “Временник” (1973 г.), “Основник” (1978 г.), “Понорник” (1987 г.), “Данайски дарове” (1987 г.), “Карарука” (1990 г.), “Стихотворенията на Чуде” (1992 г.), “Il suoko nero” (1992 г.), “Полицейски час” (1994 г.) и др. Поезията на Стоядинович е превеждана на италиански, английски, френски и български език. Ето част от стихотворението “Сред тълпата”: “Да забиеш пирон под нокътя си е полезно. Когато помислиш да извадиш пирона, на него се развява знаме, а под него марширува отряд…”

Фльорир > Книги > Поезия > Данайски дарове

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.