Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Поезия > Безплътна броня

БЕЗПЛЪТНА БРОНЯ

Стихотворения

БЕЗПЛЪТНА БРОНЯ
Детайли Жанр: Поезия
Автор: Румяна Иванова
Издател: Издателство "Фльорир"
Редактор: Георги Братанов
Формат: 108х84/32 (13х19,4 см.)
Печатни коли: 2,5 (40 стр.)
Тираж: 500
Излязла от печат: 20.12.1997 г.
ISBN: 954-8226-60-Х

Цена Корична цена: (-)
Борсова цена: 1,50 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата включва 34 стихотворения на поетесата Румяна Иванова.

Имам чувството, че съм превзела
седем сини планини,
че съм припкала като газела
през гори и долини,
че от буйни извори съм пила
омагьосана вода…
Боже, дай ми още сила
злия дух да победя!

Фльорир > Книги > Поезия > Безплътна броня

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.