Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Проза > Гумената жена

ГУМЕНАТА ЖЕНА

Малки интимни разкази

ГУМЕНАТА ЖЕНА
Детайли Жанр: Разкази
Автор: Александър Хараланов-Холандер
Издател: Издателство "Фльорир"
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Николета Керинска
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 7,25 (116 стр.)
Тираж: 3000
Излязла от печат: 25.12.1993 г.
ISBN: 954-8226-22-7(23-5)

Цена Корична цена: 25,00 лв.
Борсова цена: 3,50 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Да… Всичко е толкова просто. Един човек вече години наред подава обяви по вестниците, лепи ги по уличните стени, сънува обяви. Просто иска да направи нещо със своя безсмислен бавен живот, да сподели с някой дните си…

Фльорир > Книги > Проза > Гумената жена

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.