Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Поезия > Не си отива слънцето от мен

НЕ СИ ОТИВА СЛЪНЦЕТО ОТ МЕН

Антология от творби на слепи български поети и писатели

НЕ СИ ОТИВА СЛЪНЦЕТО ОТ МЕН
Детайли Жанр: Поезия и проза
Автор: Антология
Издатели: Издателство "Фльорир", фондация "Човещина"
Редактор: Георги Братанов
Художник: Красимир Георгиев
Формат: 20х14 см.
Печатни коли: 2,5 (40 стр.)
Тираж: 4500
Излязла от печат: 20.10.1997 г.
ISBN: 954-90249-62

Цена Корична цена: (-)
Борсова цена: 1,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Антологията, представяща творчеството на слепи български поети и писатели, включва творби от Пейо Яворов, Тодор Влайков, Траян Тъмен, Георги Струмски, Георги Братанов, Генко Изворски, Слав Славов, Румяна Каменска-Донкова, Владислав Кацарски и Милена Авонеди.

Фльорир > Книги > Поезия > Не си отива слънцето от мен

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.