Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Разни > Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия

НАМАЛЯВАНЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МИННИТЕ, ОБОГАТИТЕЛНИТЕ И МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Монография

НАМАЛЯВАНЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МИННИТЕ, ОБОГАТИТЕЛНИТЕ И МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Детайли Жанр: Монография
Автор: Марин Р. Механджиев
Издател: Издателство "Фльорир"
Редактор: Елка Димитрова
Формат: 90х60/16 (14,2х21,3 см.)
Печатни коли: 12,25 (196 стр.)
Тираж: 500+500
Излязла от печат: 02.07.1996 г.
ISBN: 954-8226-50-2

Цена Корична цена: (-)
Борсова цена: 15,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата разглежда теоретичните предпоставки и практическото приложение на едно от най-обещаващите направления на борбата срещу замърсяването на околната среда – намаляването и минимизирането на отпадъците. Монографията дава насоки за минимализирането на отпадъците по веригата: руда – обогатяване – добив на металите.
Монографията на Марин Механджиев "Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" (изданието и на английски език - "Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants") е включена в индекса на Google Print. Книгата може да се намери при търсене в www.google.com по ISBN или точното и заглавие. С помощта на Google Print може да се извършва търсене в цялото съдържание на книгата и преглед на отделни страници (до 20% от обема на книгата).
Waste Reduction and Minimization in Mining, ... - by Marin R. Mehandjiev - 180 pages

Фльорир > Книги > Разни > Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.