Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Проза > Стриндберг - художествена проза

АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, т.І, ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА

Два романа и една повест

АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, т.І, ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА
Детайли Жанр: Белетристика
Автор: Аугуст Стриндберг
Издател: Издателство "Хемус груп"
Преводачи: Асен Анастасов, Нина Венова, Вера Ганчева
Редактор: Вера Ганчева
Редакционен съвет: Красимир Георгиев, Вера Ганчева, Кирил Стоянов, Калинка Стефанова:
Художник: Веселин Цаков
Формат: 13х20 см.
Печатни коли: 24 (384 стр.)
Излязла от печат: 15.11.2002 г.
ISBN: 954-758-003-5

Цена Корична цена: 10,00 лв.
Борсова цена: 7,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа романите “Ад” и “Сам” и повестта “Романтичният органист на остров Рон”. “Моят огън е най-силният в Швеция” – казва Аугуст Стриндберг. “Стриндберг е утро, от него започва всичко…” – казва Александър Блок. “Ние сме негови съвременници и приемници!” – казва Франц Кафка. “Винаги съм изпитвал състрадание към този измъчен и самоизмъчващ се творец, принесъл себе си в жертва на своята душа тъй, както Буда се обрекъл на изгладнелия тигър! - казва Йейтс.

Фльорир > Книги > Проза > Аугуст Стриндберг, том І, художествена проза

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.