Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Проза > Аугуст Стриндберг, том ІІ, пиеси

АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, т.ІІ, ПИЕСИ

Пет пиеси

АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, т.ІІ, ПИЕСИ
Детайли Жанр: Драматургия
Автор: Аугуст Стриндберг
Издател: ИК "Хемус груп"
Преводачи: Васа Ганчева, Вера Ганчева, Теодора Джебарова
Редактор: Вера Ганчева
Редакционен съвет: Красимир Георгиев, Вера Ганчева, Кирил Стоянов, Калинка Стефанова
Художник: Веселин Цаков
Формат: 13х20 см.
Печатни коли: 21,5 (344 стр.)
Излязла от печат: 15.11.2002 г.
ISBN: 954-758-004-3

Цена Корична цена: 10,00 лв.
Борсова цена: 7,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа пиесите на Аугуст Стриндберг “Бащата”, “Госпожица Юлия”, “Мъртвешки танц”, “Игра-сън” и “Сонатата на призраците”. “Написаното от мен е наказание, не отмъщение…” – казва Аугуст Стриндберг. “Той заставаше пред явленията на живота като пълководец и нищо не убягваше от орловия му поглед, всичко стигаше до сърцето му, всичко изтръгваше от душата му съзвучен отклик или горд вик на протест…” – казва за Стриндберг Максим Горки. “Духовното ми кръгообращение функционираше изцяло благодарение на Стриндберг…” – казва Ингмар Бергман.

Фльорир > Книги > Проза > Аугуст Стриндберг, том ІІ, пиеси

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.