Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Разни > Швеция

ШВЕЦИЯ

Поредица "Очерци за европейските народи"

ШВЕЦИЯ
Детайли Жанр: Публицистика
Автор: Вера Ганчева
Издател: издателство "Хемус груп"
Редактор: Живка Дамянова
Редакционен съвет: Красимир Георгиев, Вера Ганчева, Кирил Стоянов, Калинка Стефанова
Художник: Веселин Цаков
Формат: 100х70/16 (15,8х21,5 см.)
Печатни коли: 19 (304 стр.)
Излязла от печат: 15.11.2001 г.
ISBN: 954-758-002-7

Цена Корична цена: 6,80 лв.
Борсова цена: 4,80 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Швеция – страната и хората. География, история, общество, култура, личности. Книгата представя обществената, културната и стопанската история и настояще на Швеция, дава информация за държавното и общественото устройство, за съвременните постижения във всички области на живота в тази развита скандинавска страна.

Фльорир > Книги > Разни > Швеция

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.