Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > За деца > Късметливата Неда

КЪСМЕТЛИВАТА НЕДА

Български народни приказки от Бесарабия и Таврия

КЪСМЕТЛИВАТА НЕДА
Детайли Жанр: Приказки
Издател: издателство "Фльорир"
Съставители: Елза и Иван Стоянови
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян
Формат: 100х70/16 (17х24 см.)
Печатни коли: 8 (128 стр.)
Тираж: 5000
Излязла от печат: 15.12.1994 г.
ISBN: 954-8226-36-7

Цена Корична цена: 30,00 лв.
Борсова цена: 5,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Представените в книгата “Късметливата Неда” приказки са известни сред българите в Украйна и Молдова още от времето на първите преселвания. Те са донесени от България заедно с шарените черги, писаните възглавници и хайдушките песни, но на новото място са се изменили, допълнени с въображението на друго пространство и фантазия. Приказките са записани и останали за поколенията благодарение на учителя Цани Гинчев (1835-1894 г.), а също и на Николай Державин, издал през 1915 г. в Петербург капиталния труд “Българските колонии в Русия”. В книгата “Късметливата Неда” са включени 28 приказки, които срещат читателите със самодиви, змейове, юнаци и вълшебства.

Фльорир > Книги > За деца > Късметливата Неда

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.