Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Поезия > Да стигнеш до звезда

ДА СТИГНЕШ ДО ЗВЕЗДА

Избрана лирика

ДА СТИГНЕШ ДО ЗВЕЗДА
Детайли Жанр: Лирика и сатира
Автор: Борис Петров-Ботев
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Емил Рупел
Формат: 108х84/32
Печатни коли: 15 (240 стр.)
Тираж: 300
Излязла от печат: 25.12.2005 г.
ISBN: 954-8226-85-5

Цена Борсова цена: 1,60 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа стихове и епиграми на поета Борис Петров-Ботев. Борис Петров-Ботев е роден на 18.08.1929 г. в с. Липен, обл. Монтана. Завършил е Учителски институт във Враца. Дълги години е работил като учител и военен. Цял живот пише поезия. Малкото публикации, които е реализирал, само говорят за неговата скромност.

Фльорир > Книги > Поезия > Да стигнеш до звезда

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.