Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Проза > Нежна революция

НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ

Роман

НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ
Детайли Жанр: Белетристика
Автор: Георги Братанов
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян
Формат: 84х108/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 8,75 (140 стр.)
Тираж: 1000
Излязла от печат: 25.09.1996 г.
ISBN: 954-8226-53-7

Цена Корична цена: 100,00 лв.
Борсова цена: 1,50 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Романът "Нежна революция" от поета Георги Братанов е поредната очаквана изненада за тези, които внимателно следят развитието на процесите и тенденциите в българската литература през последните десетилетия. Георги Братанов е сред изтъкнатите представители на съвременната ни поезия, но това определение от най-общ характер съвсем не изчерпва истинския обем на неговото реално и своеобразно присъствие в националната ни литература, защото творчеството на Братанов е белязано с особени знаци, които подчертават неговата творческа индивидуалност и обогатяват с идеи и с художествени открития литературата ни като цяло.
В този смисъл може да се каже, че романът на Георги Братанов "Нежна революция" е изненада, но като се подчертае, че е поредна и очаквана.
Колко абсурден е светът, в който живеем! Нежната революция идва и си отива. Тъжно е, боли в душата, а там някъде над нас светят звездите и ни гледат. Има ли място при тях и за нас, или тук и само тук сме обречени да търсим все нови и нови надежди, наричайки ги като тайфуните с нежни имена…

Фльорир > Книги > Проза > Нежна революция

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.