Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Разни > Медиацията и гражданският процес

МЕДИАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС

Юридически монографии

МЕДИАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС
Детайли Жанр: Публицистика
Автор: Маньо Манев
Издател: издателство "Фльорир"
Редактор: Иван Ангелов
Художник: Красимир Георгиев
Формат: 108х84/32
Печатни коли: 19,5 (312 стр.)
Тираж: 500
Излязла от печат: 18.06.2004 г.
ISBN: 954-8226-78-2

Цена Корична цена: 8,00 лв.
Борсова цена: 5,60 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата съдържа монографиите: “Медиацията – алтернатива на съдебния процес”, “Медиационната процедура”, “Правно положение на медиатора”, “Видове производства по медиация”, “Медиацията в грежданскоправната област”, “Семейната медиация”, “Медиация по наказателно-правни въпроси”, “Връзка между правото и конфликта”, “Правният спор – разновидност на юридическия конфликт”, “Международният опит в медиацията” и др.


Фльорир > Книги > Разни > Медиацията и гражданският процес

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.