Издателство "Фльорир"

Резюме
За автора
Съдържание
Предговор
Коментирай
Share |

Четете в Google Books

Фльорир > Книги > Поезия > Георги Ангелов

ПЕПЕЛИЩЕ

Стихотворения

Пепелище
Детайли Жанр: Поезия
Издател: Издателство "Фльорир", София
Автор:
Редактор: Ели Видева
Художник: Жени Нолчева
Оформление на корицата: Яница Славчева
Формат: 108х84/32
Печатни коли: 4 (64 стр.)
Тираж: 200
Излязла от печат:
ISBN: 978-954-410-034-6

Цена Корична цена: 8,00 лв.
Борсова цена: 4,80 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация вж. "Контакти"

Резюме Тринадесетата поетична книга на поета Георги Ангелов „Пепелище” включва 54 стихотворения, разглеждащи болните въпроси на съвремието. Поетични послания към читателите с овладяно стихотворно майсторство и верен поглед към пробемите на деня.


Съдържание

„Истината е следа от пепел” – Георги Н. Николов 5/; Дали преминах пътя си добре? /9; Никой не знае /10; Теза /11; Пейзаж /12; След гостуване в брациговска къща /13; Над българската памет /14; Писмо в бутилка /15; Стихове... /16; Исках малко и прости неща /17; Екзистенциално /18; Песен за чукчите /19; Песен на господаря /20; Поет /21; От кого да се науча на смирение /22; Пеперудата нощна /23; В тревата притаен /24; Вариация по Германов /25; Операция „Ь” /26; Писмо от България /27; Инструктаж /28; А време няма /29; Но нека да не бъдем голословни /30; Надпис върху облак /31; Автопортрет с листо /32; Напразно чакаш /33; История /34; Обръщение /35; Дали са знаели /37; Те ни наричаха тесногръди /38; Приятел /39; Когато отместите поглед /40; Не вярвам Господ в ада да ме прати /41; Бротиган пише, че вижда смъртта /42; Гуантанамо /43; Един след друг спокоен пръст /44; На разсъмване /45; Все едно ми е дали ще пишат /46; Свършват думите полека /47; Реплика /48; ТВ емисия в джунглата /49; Притча за чукча /50; България 21 век /51; Покана за диалог /52; Не ме учудва „Тайната вечеря” /53; Учудено ти свиваш рамене /54; Сюжетът е познат: тревясал двор /55; Шепнешком /56; Яворов /57; Има невидима точка в нас /58; На поета Димитър Данаилов /59; Обещание /60; Глухо мълчание в „тази страна” /61; В осем реда /62; Приписка /63.

Предговор

„ИСТИНАТА Е СЛЕДА ОТ ПЕПЕЛ…“

Гражданският преход у нас, след десетилетия експерименти и де­магогия, застина в морна гротеска. Преситено от лозунги и неясни приоритети, обществото иска от своите водачи единствено гаранции за социален мир. Не ги получава. Вместо работа и хляб става свидетел на политически борби, чуждопоклонство, заличаване на национална­та ценностна система. Понятието „народ“ е лишено от реален смисъл, а сивата маса търси физическо оцеляване. Докога? Ще просъществува ли и държавата България? Как ще изглежда в неясното бъдеще? Тези и още въпроси стъписват част от хората на перото. Които се оказват неподготвени да отговорят на мътилката, заливаща ни всеки Божи ден. И бягството от нея в „европейски“ и „световни“ теми става удобен изход за много от тях. Други просто мълчат, заключени зад стените на ранено его. Но има и светла категория творци – мислещите, какъвто е Георги Ангелов. Откровени в диалог с читателя. Дарени с дълбоко прозрение какво ни носи времето и какво времето очаква от нас. За да отсъдят порицание за страхливите. Или искрица надежда за поколе­нията, идващи след нас. Открили в изсечени скрижали как мисълта се превръща в копие срещу мрака, нихилизма, апатията, страха. Срещу умората от живота, с който сме дарени. И за който заслужава да се будим всяко здрачно утро. Горди. В очакване на дъгата. С широко от­ворени очи ...

Поетът Георги Ангелов е сред водещите автори на България. И рупор за болните въпроси на съвремието. С овладяно стихотворно майсторство и верен поглед за проблемите на деня. На света и на час­тицата от него, наречена „родина“. Този тематичен подбор авторът развива и в новата си книга „Пепелище“. Която е своеобразно над­граждане на предхождащата я творба „Епицентър“ и продължение на заложените там послания към читателите. Духовният протест ражда свои изповедници. Защото гражданските проблеми, в които неволно участваме, се задълбочават главоломно. Интелектуалната еволюция на ХХІ в. гасне в малката балканска страна. Скелетът на общество­то е чудовищно оголен. Лишен от социален оптимизъм и надежда, че нещо може позитивно да се промени. България е място, където светът излива ефекта от своите хуманоидни експерименти. От глобализаци­ята и мултикултуралния обръч на съществуване. Народът прилича на стреснато животинче, което послушно, със защитна апатия посреща новите господари:

Окупираха чукчите целия свят.
Финанси. Изкуство. И право.
Гледната точка на чукчите, брат,
медиите ни отразяват.
Своя си нямаме. Май и не щем.
С гледната точка на чукча
ние се раждаме, дишаме, мрем
в стройна верига кучешка.
(„Песен за чукчите“)

В „Пепелище“ радостта от живота не е поканена. Човешкото дърво пък е с попарени клони. Хората са с изтрита историческа памет. Ус­лужливи сънародници от политическия връх правят всичко възможно тя да не получи право на възкресение. За усилията отдавна са награде­ни с тридесет сребърника, но искат още и още. Под нозете им актив­ният модел на поведение се гърчи със строшен гръбнак. Става ясно, че „нямаме“ бурно минало, нито мислещи огнища в сивата тълпа, или пък достойнство. Или личности, които се будят за страшната истина, че страната дреме върху ръба на пропаст. Или водители с кръст и меч, зовящи за поход срещу официалните заблуди. Срещу ненаситни „при­ятели“ от другия край на света и местни христопродавци. Защото Бъл­гария на днешния ден е смъртник, настойчиво тикан към отвъдното:

Старица бедна тътри своя ден.
Хартии по стъклата.
Кал.
Забвение.
Наблизо цех. Отдавна разграден.
И надпис:
„Влизането забранено!“
(„България 21 век“)

Защо Георги Ангелов рисува своите натуралистични картини? На­ситени с пластично иносказание и предчувствие за Армагедон? Ние и така усещаме монотонния въртоп на дните. В който потъваме, давим се и течението ни изхвърля по брега на забравата. Някаква мрачна насла­да ли изпитва от тътена на хаос, безхаберие, явна биологична роботи­зация? Или съобщава, че българското племе днес е първобитен модел в плътта на космично хилядолетие? Не… Категорично не… Цялото му творчество и досега излъчва обич към човека, към съвременника. „Пе­пелище“ е нейно войнстващо продължение. Но разбира, че народ без памет и национална идентичност, подобно дърво без корен, не може да съществува. Някой трябва да буди хората за историческото минало. Връщат се на престола, митологемите на древна вяра отново свиват ръцете в юмрук. Долита дим от огнището на дедите. Приседнали край него след потен жътварски ден. И дребните делнични радости пак до­биват смисъл. Заемат местата си в живота и го правят ярък, простичко красив, осезаем. В лъчи изгрява безсмъртният символ „България“ – с непрекършен пряпорец и свят амвон за преклонение. Съграден върху безименни кости на люде, нетърсили слава. Единствено правото да за­вещаят сърпа и същото огнище на децата си в свободен от „приятели“ край. Тогава… А днес?

Какъв е гражданският ефект от стиховете в „Пепелище“ ще съ­зре всеки мислещ, добросърдечен читател. Те са зов за пробуждане на общественото съзнание. И настойчива покана човекът-българин да открие вярното си място в гражданския делник. Да намери сили в опитите за отърсване от духовната инвазия, на която е подложен не­престанно. Да проумее, че страната му е равностойна част от плане­тата Земя, а не уродлив къс от плътта ѝ. Което значи още, че всички сме равни и отговорни пред света. Пред неговата търсена хармония, вместо в отживелия времето си колониален пароксизъм. Георги Ан­гелов е апологет на човешкото достойнство по всички континенти. И непримирим противник на опитите за ново завладяване на страни чрез формулите за „напредналост“ и „европеизъм“. Пред лика на историята всички страни са еднакви и всички държавници – отговорни. А обик­новеният човек, според философията на поета, отговорен ли е? Раз­бира се. Защото не е отмрял повикът на Хилендарския монах: „Бол­гарино, знай своя род и язик!“ Към него, като ярък факел на истината, трябва да протегнат ръце днешните негови потомци. Защото днес:

Глухо мълчание в „тази страна“ ви обгражда,
тъжни предци, отпътували в другия свят…
Вашите плочи надгробни тревата обсажда,
тревата и късата памет за мъртвия брат…

Финалът в „Пепелище“, както въобще подбраните тук стихове, из­ключват социалния оптимизъм на бъдещето. Той, впрочем, няма свой аналог и в реалността. Книгата е предупреждение за духовното бъде­ще на България и за угасването на националния пулс върху гръдта ѝ. Лириката на Ангелов не е политически конюнктурна. Нейното зву­чене е опит да се предпази Човекът сред нас от фалшиви нравствени ценности. Да му бъде внушена изконната вяра, че над всичко е родно­то, втъкано в нас с чернозема. Със звъна на бранни оръжия и мирни трудови песни. С реалния пулс на България, от който днес страним. И в „Пепелище“, както в „Епицентър“, творецът ни води в света на кривите огледала. Осеяли Балкана, равнините, светите места с фалши­вото злато на чужди ценности. С мляскането на хиляди консуматори, втренчили празен поглед единствено в себе си. Но не дава отговор до­кога над нас ще тегне страшният облак на бездуховността. Докога ще бъдем роби върху свободна земя. И дали децата ни, литнали в чужди краища, не ще ни укорят с думите на твореца Георги Ангелов:

Но ти не виждаш, че кипи война.
Че няма бъдеще. И въздух няма.
Че ни убиват в пълна тишина
с една
синхронизирана измама.
Не се събуди ти. Не пожела.
А после за въздишки ще е късно.
И ангелите ще сведат чела,
преди праха ни
над света
да пръснат.
(„Покана за диалог“)

Този отговор, колективно, трябва да открием ние. Днес. Сега. Не­забавно… А може би, отвратени от нашето бездушие, ангелите просто ще ни обърнат гръб. Отлитайки към вселенския хоризонт на светлото безвремие. Без нас, естествено. Кому са потребни роби на духа с око­вани мисли?...

Георги Н. Николов

blog comments powered by Disqus
Фльорир > Книги > Поезия > Георги Ангелов

© Copyright Fliorir 2014. All rights reserved.