Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Поезия > Закъсняла обич

ЗАКЪСНЯЛА ОБИЧ

>Лирика

 ЗАКЪСНЯЛА ОБИЧ
Детайли Жанр: Поезия
Издател: Издателство "Фльорир"
Автор: Иво Петрахилски
Редактор: Емил Рупел
Художник: Нина Петева
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 2 (32 стр.)
Излязла от печат: 15.05.2005 г.
ISBN: 954-8226-82-0

Цена Корична цена: -
Борсова цена: 2,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com. За повече информация виж "Контакти".

Резюме Стихосбирката включва 47 стихотворения на Иво Петрахилски. Иво Петрахилски е завършил МФ и ФОП на Медицинска академия в София. Публикува стихотворения в средствата за масова информация. Работи в БАН. "Закъсняла обич" е първата му поетична книга.

Фльорир > Книги > Поезия > Закъсняла обич

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.