Издателство "Фльорир"

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Проза > Радин кладенец

РАДИН КЛАДЕНЕЦ

Исторически роман

РАДИН КЛАДЕНЕЦ
Детайли Жанр: Роман
Издател: Издателство "Фльорир"
Автор: Иван Мешинков
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 12,5 (200 стр.)
Излязла от печат: 30.05.2009 г.
ISBN: 978-954-410-008-7

Цена Корична цена: 10,00 лв.
Борсова цена: 7,00 лв.

За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Книгата „Радин кладенец” е написана по легенди и родови предания, проучени в някои селища от Средногорието. В книгата се разказва за съжителството между българи и турци през годините преди Априлското въстание, за техните взаимоотношения и конфликти. Авторът умело е подбрал събитията и е описал перипетиите на героите така, че да се получи цялостен разказ, който да се придържа към историческите реалности на онова време.

За автора Иван Николов Мешинков е роден на 02.07.1938 г. в с. Мирково, Софийско. Завършил е Висшия минно-геоложки институт, специалност „Минна електромеханика”. Работил е в МК „Кремиковци” и в Комитета по качество към МС. Публикувал е в медиите свои белетристични и публицистични творби. Автор е на книгите „Ангел спасител” (2007 г.) и „Радин кладенец” (2009 г.).

Съдържание Глава първа. Дядо Стойкови неволи.
Глава втора. Фамилия Вълчанови.
Глава трета. Приятелство на изпитание.
Глава четвърта. На път за Цариград.
Глава пета. Али бей.
Глава шеста. Цитаделата на Али и Хасан край Стамбул.
Глава седма. Премеждието на Петър.
Глава осма. Събития със съдбоносно значение.
Глава девета. На родна земя.
Глава десета. Най-после радост за Вълчанови.
Речник на използвани в книгата думи и термини.

Откъси

Радка вървеше по приказен път, който тръгваше от къшлата и се издигаше нагоре към небето. Пред нея вървяха две нейни дружки. Някъде сред облаците се виждаше Радин кладенец. Но защо нагоре отива пътят, питаше се Бойко, към кладенеца ли отиват, или към слънцето?

Разбира се, те си даваха сметка, че това са само поверия, но винаги, когато с тях се случваше нещо лошо, допускаха, че може би има някаква сила, която преследва рода им. Сега отново им се напомни, че не са забравени и че проклятието все още виси над тях с пълна сила...Фльорир > Книги > Проза > Радин кладенец

© Copyright Fliorir 2008. All rights reserved.