Издателство "Фльорир"

Резюме
За автора
Предговор
Коментирай
Share |

Четете в Google Books

Фльорир > Книги > Поезия > Сергей Шелковий

В РОДИНАТА НА ОРФЕЙ / НА РОДИНЕ ОРФЕЯ

Стихотворения

Предна корица Задна корица
Детайли Жанр: Поезия
Издател: Издателство "Майдан", Харков
Автор:
Превод от руски: Красимир Георгиев
Предговор: Красимир Георгиев
Формат: 60х84/16
Печатни коли: 7,5 (120 стр.)
Излязла от печат:
ISBN: 978-966-372-670-0
За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация вж. "Контакти"

Резюме Стихосбирката на руския поет Сергей Шелковий (Сергей Шелковый) „В родината на Орфей / На родине Орфея” е посветена на България, на нейните хора, история и култура. Стиховете в книгата са преведени от българския поет Красимир Георгиев. Представени са двуезично над 40 стихотворения и поеми за поетичния поглед на автора към Варна, Бургас, Велико Търново, Сливен, Созопол, Несебър, Пловдив и други български градове. Сергей Шелковий е сред изтъкнатите представители на съвременната рускоезична поезия.


Предговор

Поетът Сергей Шелковий е сред изтъкнатите представители на съвременната рускоезична поезия. Своеобразното му присъствие в националните литератури на Украйна и Русия, белязано с особените знаци на творческата индивидуалност, художествените открития и стремежа към славянско единение, е пример за това колко сложен и стръмен е пътят към голямото изкуство, към сътворяването на непреходната красота, на която трябва да се служи винаги и докрай.

Раздвоен между науката и поезията, Сергей Шелковий съумява да проникне до сърцевината на човешкото битие. С виртуозно овладяване на стиха, с динамиката на поетиката, иронията и сюрреализма, с уменията за сложна и многопластова метафоричност да разкрие пред нас пространния тематичен хоризонт на човечността. Да се наслади на великолепието на живота, но и да сподели с нас тревогите си за настъпилото отчуждение, да разкрие величието на историческата памет и стихийната лудост на новите времена. Но и сред абсурдния свят, в който живеем, поетът е обречен да търси все нови и нови надежди.

С удоволствие превеждам стиховете на моя приятел Сергей Шелковий. Впечатлен съм от точния му поглед към красотите и тежненията в моята родина България:

Аз пак съм тук. България-сестрица,
сияе с черновежда красота.
Върти се обръчът на воденица,
цвърчи златиста мръвка на жарта.
Горещ зенит. Но сенчеста черница
в палатката преплита пъстрота.
„С Орфей и арфата му пеят птици!” –
над залива ечи от сутринта.

О, Тракия! Отново идвам тука,
черви се пак на чеверме овен
над въглищата, в кръчмата базуки
звучи; не съм пиян, опиянен
от карнобатско вино, запленен съм
от влюбения свят на твоя рай,
простор на Демокрит. Повява мента,
смокинята на млад безкрай ухай…

И когато с него сме сядали на чаша червено вино, сме разговаряли за поезията в живота ни. И сме търсили не политическите аспекти на връзките между нашите страни, а поетичните измерения при контактите на великите култури на Украйна, България и Русия.

Красимир Георгиев

blog comments powered by Disqus
Фльорир > Книги > Поезия > Сергей Шелковий

© Copyright Fliorir 2014. All rights reserved.