Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Поезия > Довиждане, лято

ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО

Стихотворения

ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО
Детайли Жанр: Поезия
Издател: Издателство "Фльорир"
Автор: Цветко Цветков
Редактор: Емил Рупел
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Печатни коли: 2 (32 стр.)
Излязла от печат: 10.09.2005 г.
ISBN: 954-8226-83-хx

Цена Корична цена: 5,00 лв.
Борсова цена: 2,00 лв.

За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Резюме Цветко Цветков е роден в с. Банище, Македония, през 1941 г. Започнал е да пише стихове далеч от родината. Съвсем естествено е неговото чувствително сърце да потърси своето ехо по хълмовете на любовните си проблеми и по спиралите на вековете. Този здрав български дух не се предава. "Довиждане, лято" е първата лирична книга на поета.Фльорир > Книги > Поезия > Довиждане, лято

© Copyright Fliorir 2008. All rights reserved.