Издателство "Фльорир"

Фльорир > Книги > Разни > Основи на счетоводството и счетоводство на строителството

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И СЧЕТОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Учебник

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И СЧЕТОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Детайли Жанр: Монографии
Издател: Издателство "Фльорир"
Автор: Д-р Виолета Македонска
Рецензенти: Христо Първанов, Виолета Бакалова
Формат: 100х70/16 (17х23,5 см.)
Печатни коли: 7 (112 стр.)
Излязла от печат: 25.08.2007 г.
ISBN: 978-954-8226-96-7

Цена Корична цена: -
Борсова цена: -


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com. За повече информация виж "Контакти".

Резюме Учебникът "Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Михайлова Македонска е предназначен за студентите от ВСУ "Любен Каравелов" в София, за студентите от строителните факултети и колежите по строителство от икономическите висши учебни заведения и за специалистите в сферата на счетоводството на строителния бизнес. Учебникът се състои в две части. В първата част се разглеждат основните въпроси на теорията на счетоводството, вкл. и на състава и съдържанието на годишния счетоводен отчет. Във втората част са разработени въпросите на синтетичното отчитане на основните операции в строителните фирми, отнасящи се до дълготрайните материални активи и тяхната амортизация, ремонта, материалите, капиталните трудови ресурси, приходите, разходите, крайния финансов резултат и др.

Фльорир > Книги > Разни > Основи на счетоводството и счетоводство на строителството

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.