Издателство "Фльорир"

Резюме
За автора
От автора
Съдържание
Откъси
Коментирай

Share |

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Отзив, Съюз на българските журналисти

Представяне, БНР

Представяне, в. "Дума", приложение "Пегас"

Рецензия, в. "Земя", приложение "Съботник", Иванка Хлебарова

Личности, в. "Втора младост", Лиляна Рашева

"Пред олтара на нашата съвест", Георги Апостолов

"Написаното остава... За да бъде дописано!", Петър Чендов

"Поколение", в. "Дума", Тодор Коруев, 12.10.2011

За "Притча за пшениченото зърно" и нейния автор: откъс от книгата "Попътни отломки" на Христо Маринчев

Грамота, плакет на СБЖ

Грамота, плакет на СБЖ, за номинираната книга "Притча за пшениченото зърно" в Годишните награди 2010-2011 г.


Награда „Ергосфера” на „Фльорир” за 2012 г.

Фльорир > Книги > Публицистика > Притча за пшениченото зърно

ПРИТЧА ЗА ПШЕНИЧЕНОТО ЗЪРНО

Есета, очерци, пътеписи

ПРИТЧА ЗА ПШЕНИЧЕНОТО ЗЪРНО
Детайли Жанр: Публицистика
Издател: Издателство "Фльорир"
Автор:
Редактори: Борис Арнаудов, Красимир Георгиев
Художник: Димитър Донев
Стилов редактор: Елка Димитрова
Технически редактор: Красин Георгиев
Формат: 108х84/32 (13 х 20 см.)
Печатни коли: 20 (320 стр.)
Тираж: 500
Излязла от печат: г.
ISBN: 978-954-410-005-6

Цена Корична цена: 6,00 лв.
Борсова цена: 4,20 лв.

За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Интервю Представяне на книгата „Притча за пшениченото зърно” в предаването на програма „Христо Ботев” на БНР „Клубът на журналистите”, .

Резюме
„Притча за пшениченото зърно” – една странна книга
на публициста Иван Ангелов
„Притча за пшениченото зърно” не е книга, която читателят може да прочете от случайно попаднала му страница или прелиствайки я. Затова и още в началото авторът със своето тънко чувство за хумор по своему предлага на читателя „13 себеиронични правила... Как да четем тази книга”. И добросъвестният (и добронамерен) читател би трябвало да приеме това приятелско споразумение.
С малки изключения тази книга е съставена от вече публикувани текстове в българския печат (1970-1996 г.). Въпреки цялата си суетност авторът очевидно е проумял, че със „стари” текстове няма да впечатли никого, и затова се е опитал да им направи един „съвременен прочит” (субективен и обективистичен).
Така се появяват т. нар. „Послеписи” (P.S. е графичният им образ в книгата), колкото и усилия и време да му е струвало подобно нещо. Тези послеписи са странни колажи от времена (минало, по-минало и сегашно) и от образи – митологизирани или демитологизирани, които съвременните (демократични) демитологизатори според собствената си терминология „демитизират” (почти като ликвидационните съвети в селското стопанство) или създават нови идеологически митове в българската история, литература и социален живот. Тези послеписи са странна апликация от идеологически черно-бели и цветни парцалчета и хартийки, странна симбиоза от някогашното Аз на автора и сегашното му (незавидно) аЗ, както той смята. Тези послеписи са явна, но и мъчителна (заради почтеността, ако някой реши, че все още я има) компилация от авторското Аз и чуждото Аз.
Публикувайки и двата текста: оригиналната публикация и нейния нов прочит, воден от старото занаятчийско правило в журналистиката („новото” преди „старото”), авторът е решил всеки негов „стар” текст да бъде предхождан от „послепис”. И дава право (в своите „правила”) на читателя да избере кое да прочетете по-напред: оригинала или послеписа...
Заради всичките тези условности може да се каже, че „Притча за пшениченото зърно” има само една безусловна определеност като „тип издание” – документалистика и публицистика – като жанр: не само със своя publicus (обществен) като съдържание, но и публицистика като форма. Нещо, което новите „медиазнатели” и старите „теоретици на печата” предпочитат да не разглеждат в присъщото единство на форма и съдържание... Въпреки жанровата определеност на „Послеписите”, авторът е разположил в петте раздела на книгата си оригиналните публикации (писани през годините) според тяхната жанрова характеристика: есета, очерци, пътеписи, писма и журналистически анализи. И както сам авторът (ниско-хорариумен преподавател по журналистически жанрове в колеж) подчертава, предизвикателно е използвал руско-съветското определение „очерк” вместо американизираното „портретен фичър”... А за да улесни младите си читатели, създавайки им представа за времето, в което са писани оригиналните публикации, всеки раздел започва с... „Календар на събитията”.
Въпреки опасенията си, че много от „старите” публикации няма да звучат „съзвучно” с времето, някои от тях си остават като образци на добра журналистическа стилистика.
Книгата по своята същност е безпощадна (но аналитична и задълбочена) критика (преди всичко на българския политически и социален живот, част от който, уви, е и българската журналистика), поднесена с великолепна стилистика – фино и изискано, но и лукаво и ловко, където авторът е намерил това за необходимо. Авторът се отнася достатъчно критично и към времето на социализма, към създателите на социалистическите митове в историята и литературата, към изкористените наследници на социалистическото движение, а при защитата на някои ценности читателят едва ли ще го заподозре в апологетика.
Спрямо критичността на автора заглавието на книгата „Притча за пшениченото зърно” (по един портрет за Вапцаров) звучи почти идилично. Но тя е резултат на един сантимент на автора, направил сам компютърния дизайн на книгата си, още от времето, когато той е възнамерявал да издаде само оригиналните си публикации. Сега това заглавие изглежда като „Торба с бълхи” (по името на едноименния филм от годините на Чешкото чудо): през цялото време читателят е налазван от бълхите на гнусните интерпретация и демитизации на история, общество и литература; от бълхите на бездуховността и неграмотността на българските политици и „о’собачването” (по името на героинята на Илф и Петров Фима Собак) на българската журналистика, почти престанала да съществува като „четвърта власт”...
Безпощадно критично авторът се е отнесъл и към собствената си особа: с всичките му политически, професионални и творчески тежнения – от текста на четвърта корица, до всички други, автоадресирани и „саморазголващи” автора текстове в книгата (включително и двете му биографии – „бялата” и „черната”). Да, авторът е прилежен ученик, прилежен студент, прилежен журналист, прилежен (социалистически) гражданин (сега вече – демократично-капиталистически). И макар социалното му детство да е връстник на „Another Brick in the Wall”, той не е воювал нито срещу идеологическата „физика” на социализма, нито срещу „стената на социалистическата неправда” (по собственото му признание). Тази „тухла”, казва той, „не беше нито в речниковия ми фонд, нито в стилистиката ми, нито в начина на мислене (за съжаление!). Може би и заради това „автоцензурата” (уви!) ми е била безупречна. Може би и заради това нито съм „преследван”, нито съм дисидентствал. Може би и заради това за враговете в професията си съм угодник и конформист, освен ако не решат, че съм универсално непознат и невидим”.
И точно всичко това прави „Притча за пшениченото зърно” безкрайно честна (журналистическа) книга, в която всичко „пито” e „платено”. С един почтен професионален живот в журналистиката.
За жалост тази книга няма да достигне до враговете на автора в професията му. Те просто няма да я прочетат...


От автора Винаги съм се опитвал да долавям „дъха” на думите, пулса им дори и в най-обикновените вестникарски неща. И ако пишеш, защото искаш да кажеш нещо, за мен то никога не е било достатъчно, ако не доловя „полутоновете”… А и никога не съм се задоволявал с „видимите” неща, никога не съм приемал безрезервно някаква теза, без да открия контратезата (не, разбира се, на всяка цена). И така съм изграждал почти всяка моя публикация: теза – контратеза, пункт – контрапункт.
Обвинявали са ме в маниерност, но никога, дори и в презирания „Работническо дело” (ще кажете: заради брилянтната ми автоцензура), никой не се е упражнявал редактор¬ски върху нито една моя публикация, колкото и този вестник да е „произнасял най-зловещите присъди над интелигенцията и демокрацията”. Точно в този вестник излязоха публикациите „Асфалтовият фетиш на един площад”, „Педагогика на черния и белия тебешир”, „Бюробарбароните” и ...временно арестуваните от мой „доброжелателен” колега пътеписи от Северна Корея „Страната на трите главни „Ч”, с мотива да не навредят на дружеските отношения между двете страни...
Точно този творчески „микс”: полутонове и дихание на думите, контролен скептицизъм, теза и контратеза, пункт и контрапункт, създава оптималния читателски ефект на една публикация!
Но никога не съм натрапвал собственото си мнение, собствените си идеи. Всяка една моя позиция е била резултат на много въпроси, на много колебания, на много консултации, на ползването на специализирана литература (особено в областите, които не познавам), на много… задръжки. Журналистиката ме е „хвърляла” в много области, които не познавам, и ме е научила да бъда добросъвестен изследовател, колкото и елементарна да е била методологията ми…
И мисля, че много от колегите от моето поколение в журналистиката са имали (и имат) същите терзания, същите търсения, та дори и същата хербаризирана суета, присъща на човека зад „белия лист”.
Дори и в сянката на творческите и житейските си успехи бяхме уязвимо и уязвено поколение, изтерзано от нагласените представи и реалността, разпъвано между личния и обществения морал.
Бяхме поколение на диодното време!
О, далече не искам да кажа, че бяхме поколение на „техническия прогрес”! Просто живеехме в едно време, разпънато от идеологически, политически и социални „аноди” и „катоди”, от плюсове и от минуси, от врагове и приятели. Само Големият брат беше един.
Всичко останало беше раздвоено. Светът – на двама жандарми. Или на два лагера. Държавите – на цъфтящи и загниващи. Идеологиите – на комунизъм и империализъм. Обществата – на проспериращи и мизерстващи. Изкуството – на съзидателно и упадъчно. Медиите – на правдиви и клеветнически...
В мига (защото това наистина беше миг за историята), в който Времето промени „анодите” и „катодите”, всичко се преобърна: цъфтящото стана загниващо, просперитетът се оказа мизерстващ, съзидателното беше осъдено като упадъчно, правдата се оказа лъжа. А лошите се оказаха добри; добрите станаха лоши. Светът се оказа с един жандарм, но не единен. Заменихме единия Голям брат с друг Голям брат.
В такова време живя моето поколение: поколение на два „строя”, на две купонни системи, на двойни стандарти.
Иначе бяхме поколение на тимуровските команди, на прилежните пионери и комсомолци („комунистите родината изграждат, комсомолците след тях вървят, пионери, пионери…”), „акордеонно” поколение, поколение на „магнетофонната младеж”, на средношколските и студентските бригади...
Но когато Времето завъртя щепсела и анодът стана катод, тия, които бяхме в „един и същи строй” (по песента), изведнъж го разтурихме. Едни отидоха към новия „анод”, други – към новия „катод”. И забравиха старите си биографии.
Малцината, които имаха по двама бащи, ги „разположиха” най-подходящо във времето – един за социализма, друг – за „новото време”. Други се опитаха (за хубаво или за лошо) да си останат между двата електрода, но съкратиха „дразнещите” неща в биографиите си. Както, между впрочем, постъпих и аз.
Много колеги от моето поколение останаха извън приватизираното време, изхвърлени (или отдалечени) от професионалната си орбита от календарното или политическото „броене”, други просто избягаха от новото (безпрецедентно) опростачване на медиите, за да оцеляват в периферни на журналистиката територии, съхранили най-ценните качества и умения на журналистическия занаят.
За моето поколение журналистиката си остана най-неблагодарното място. И въпреки самочувствието на поколенията след нас – един ден те ще разберат същото. Независимо от всеотдайността и призванието им.
Поставяйки тухла по тухла в „стената” на вестника, годините с безцеремонността на политик ще заличават авторите им, докато ги направят напълно невидими под мазилката на времето. И само тук-там ще останат неизмазани „сгради”.

Съдържание В книгата на Иван Ангелов "Притча за пшениченото зърно" са включени есета, очерци и пътеписи, писани през различни години, но коментирани и през днешния поглед на автора. Ето някои от темите:
13 себеиронични правила на автора: Как да четем тази книга
Вместо пролог: Тухла в стената
За Левски и неговото „Народе????.” Дали не е „Народе, опичай си акъла, когато си избираш политиците”, послепис към публикацията „Безмерният, безбродният, безсмъртният”
За 57-а страница от Наръчника на Ъптън, за антиамериканизма и... отмъстителността на Ленин, послепис към публикацията „Манталитет на каубоя? Първо стреля, после пита”
За хората-барбарони, безцеремонно сменящи партии, идеи, идеали, господари, та дори и родова памет”, послепис към публикацията „Бюробарбароните”
За мръсната дума „комунизъм”, която лиши Ботев от авторството на „Символ-верую...”, послепис към публикацията „Магелановият маршрут на Ботев”
За новите убийства на Вапцаров и за екзекуторите, които го разпъват върху кръста на времето, послепис към публикацията „Притча за пшениченото зърно”
За непознатото от българските политици разпятие на мъченичеството и светостта, послепис към публикацията „Живот-плакат или живот-разпятие?”
За невъзможния социализъм. Носталгия по социализма ли е споменът за дъвката „Идеал”?, послепис към публикацията „Американеца”
За Септември ’23 и синовете на лейтенант Шмидт в националната ни история, послепис към публикацията „Лопушанската дружина”
За двойните „сърдечни пороци” на журналистическия език: уличност или литературна превзетост, послепис към публикацията „Болният № 18922, който отказа да направи добро на човечеството”
За финансовите и нравствените дългове и „пловдивските домати” в Бразилия, чакаща своето „утре”, послепис към публикацията „Жейто”-то на нещата или бразилското „Сезам, отвори се!”
За геополитиката и за политиците, превръщащи народите в просяци, а страните – в пустини, послепис към публикацията „Невидимата река, която ни връща онова, което сме имали, и онова, което сме нямали”
За идеите „чучхе” и света, разделян от видимите и невидимите стени на „фалшивото съзнание”, послепис към публикацията „Страната на трите главни „Ч”
За пътеписа – не като фотокопие на действителността, а като постимпресионизъм, почти по Сисле, послепис към публикацията „Пустинята е хубава заради това, че някъде в нея има скрит кладенец”
„Модерната” цензура
За гранитния Ленин, започнал да обикаля Европа, след като казахме „Гудбай, Ленин!”, послепис към публикацията „Послание от бъдещето”
Pro domo sua, партизирането на историята ни и днешните наследници на Дядото, послепис към публикацията „Рицар на един идеал”
За новите „дремиградски смешила” и за новите безгръбначни от политическата зоология на Майстора, послепис към публикацията „Мярка по „червения кантар” на Майстора”
За изящната „дреха” на публицистиката, за „багрите” и „черно-бялото” на живота, послепис към публикацията „За „бялото” и „черното” и за момчето, което „видя с очите си взаимното оплождане на багрите”
За непрекъснато забременяващите от орален секс заглавия в българския печат, послепис към публикацията „Ако вестникът започва от заглавието, заглавието започва от начина на мислене”
За жизнената потребност всяко управление да започва с владеенето на езика, послепис към публикацията „Нам ни трябват думи, които да изразяват полутонове...”
За голямата кауза „Десети ноември”, за надеждите, руините и... реститутките, послепис към публикацията „Един грешник извън ритуала: „Койт` не скача, е червен”
За един „маловажен”, за един още по-маловажен случай и за хроникьорството като спекулация, послепис към публикацията „Велики книги на мъченици или измъчени книги на победители?”
За днешната журналистика и за обезвластяването на и без това мнимата „Четвърта власт”, послепис към публикацията „Може би един ден ще намеря хубавия мотив, най-подходящата за моя глас мелодия”


За Левски

Смятах, че времето и тези, които мислят, че навиват пружините му, ще оставят поне Левски непокътнат – като икона, като български народен светец (църковно канонизираният и деканонизираният), като Българския Иисус.
Но уви: „Панта рей”...
Най-напред откраднаха „времето на Левски” и го направиха свое. Само след няколко години Левски си „прибра” времето и всички разбраха чие е времето. Но и досега някои смятат, че тази кражба не е толкова укорима, колкото кражбата на Левски, характеризираща „отклоняващото му се поведение”:
„Конфликтът в неговото семейство довел до това, че той взел коня на вуйчо си, това е все едно мерцедес в наше време. Избягал е с него и го е продал, и е отишъл в чужбина. Това не е революционно действие, това просто е действие на протест. Това е бунтарско действие. По-късно, под въздействието на Раковски и на други там идеолози, това отклоняващо се поведение се осмисля по този начин, по който ще го направи велик в историята… Забележете, не е първо идеята, а после бунтът, а първо бунтът, после идеята. И това е много важно, което се крие от децата.”
Уви, това не е коментар на министър от последното (2009) българско правителство, а на човек, когото искрено съм уважавал като интелектуалец.
Затова изтръпнах, разбирайки, че един от 12-те мита, които развенчава професорът-непрофесор Божидар Димитров, безпортфейлен министър (в същото това правителство, което споменах), е „митът Васил Левски”. Да, същият този професор-непрофесор, който харесва „двупосочната орална любов, когато жената е добре измита”; който е нападан от „един чикиджия”; изрекъл антиемблемите на времето си: „шибан народ”, „един човек за да успее, други трима-четирима трябва да бъдат смачкани”... За „политическия лилипут” може да е прав, но множествената форма, отнесена към почти целия ни „елит”, би била по-точна...
Въпреки негативните оценки за „12-те мита...” („Както винаги Б. Димитров не защитава своите тези, посочвайки изворите, от които черпи информация. Но на него не му е и нужно – има хора, които го смятат за месия.”), в „мита” за Васил Левски ст.н.с. II степен не демитизира този образ, заличавайки го въобще от историята (за разлика от „демократично-партизанстващите” демитизатори в науката и литературата), нито пък създава нов мит:
„Националната пропаганда изчисти старателно от образа на Левски всички черти на характера му и чрез историография, публицистика, литература, кино – всички житейски стъпки, които не отговаряха на образа на един средновековен светец... Не бих имал нищо против този умилителен образ, битуващ в масовото съзнание, ако той не скриваше от хората истинските величини и постижения на Левски. Апостолът не е светец, а политик.”
„Васил Левски се зае с постигането на тази главна политическа цел (б. а., възстановяването на българската държава), стояща пред българските политици. И я постигна, създавайки най-точно водещата до реализация на целта теория на политическото действие – масова национална революция... В този смисъл Левски е най-успелият български политик, тъй като е един от малкото, за да не кажа единственият, който, макар и увиснал на бесилото, успя да постигне главната си политическа цел по начертаната от самия него програма.”
За съжаление никой не може да избяга от собственото си Аз:
„Политиците, особено успелите политици, не са светци. И Левски не е светец в средновековния смисъл на понятието. Около него има и жена, която споделя леглото му, и то монахиня, и расото хвърля (суперсветотатство), и хора трепе в белградската легия и четата на Панайот Хитов (светците не трепят дори неверници), и рекет упражнява над тогавашните български бизнесмени да дават пари за революцията. При опит за наказание над един неподчинил се на рекета бизнесмен сам убива малолетно чираче – българче, опитало се да защити чорбаджията. И се самовъзхвалява в стихове, които пише, т.е. нито капка от смирението на светеца – имал е представа кой е и къде е. Да не говорим, че подготвя масова революция, в която ще загинат десетки хиляди хора. Какъв ти тук светец!”
По-важното за развенчаване на „мита” обаче е казано: „Апостолът не е светец, а политик.” Но колкото и да се смята за откривател професорът-непрофесор, тази теза съвсем не е нова – и тя е „притежание” не на историк, а на социолог. Още през 1993 г. в едно интервю на Лили Маринкова Петко Симеонов дава като пример за достоен български политик не някой друг, а Васил Левски.
...Но защо да не е възможно Апостолът да бъде едновременно светец и политик. Сякаш Светецът Левски не може да бъде „отражение в огледалото” на Политика Левски. Сякаш Политикът Левски не може да бъде „отражение в огледалото” на Светеца Левски.
Разбира се, и двете отрицания могат да бъдат верни, само че изречени в сегашно време и отнесени към съвременните ни управници!
Не сте ли си задавали въпроса защо сегашните българ¬ски политици винаги пазят гърбовете си с портрета на Левски? (Включително и гърба на Ахмед Доган.) Като какъв стои Апостолът зад тях? Като политик? Или като светец?
Като политик? Едва ли! За политика Левски „народната работа стои над всичко”, „чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва...”, „играем с живота на 7 милиона българи – трябва зряло да се постъпва”. Политикът Левски е за „строга и редовна отчетност”, „всекиму ще се държи сметка за делата”. „Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме” – казва политикът Левски.
Или като светец? Да, като икона на светец, разбира се. Иконата като средство да се въздигне трансцеденталната реалност, като възможност за знание само по себе, казано по Кант. Или казано на прост език – да оприличат себе си с иконата Левски.
Така че Божидар Димитров греши. Народът, реалният народ, „шибаният народ” е създал Иконата Левски, Светеца Левски, „...личност, която сега за нас е равна на Иисус”, макар че (уви) политиците – единият промил „народ”, се възползват от него.
И не се чудете защо на страница 115 в тефтерчето си Васил Левски написал: „Народе????.” с четири „питанки” и една точка. Към днешна дата това може да звучи така: „Народе, опичай си акъла, когато си избираш политиците.”
Грешките раждат мита – казва Божидар Димитров. Но в историографията за Левски няма грешки, а документирани факти. Виж, техният народен преразказ, тяхната интерпретация е съвсем друго нещо. Някаква потребност! Защо този народ, нямайки икони на политици, да няма поне една, ако приемем, че Левски не е светец, а политик?
Толкова ли е голяма бедата от митовете за един народ. И ако някой толкова иска да „демитизира”, нека прави това с идеологическите, а не с националните митове. Нали точно митовете са изградили националното самочувствие на не един народ!
И ако сега във виртуалното пространство обикаля едно (измислено) „Предсмъртно писмо на Левски”, то също не е случайно. „Независимо кой го е писал, то е предизвикателство към нашата съвест и въпросите, които поставя, са актуални. С тази разлика, че ако го е писал Левски, можем да го наречем пророк, а ако го е писал г-н Х, бихме го нарекли екстремист” – пише друг Х в своя коментар.
…За такива, злоупотребяващи с народни пари, наказанието е само едно – смърт, смърт и пак смърт, както гласи и уставът ни.
…За тези, които се възползват от непросветеността на народа ни и го грабят, уж били по-умни и учени, а всъщност лукави и хитри, наказанието е смърт, смърт и пак смърт.
… За тези, които обещават много, само и само да ги изберете да ви управляват, а после се отметнат от думите си, като кажат, че времената били трудни и те, видите ли, не предполагали, че такова е положението, наказанието е конфискуване на имуществото и изгнание извън пределите на Отечеството ни.
За тези, които под булото на родолюбието градят закони, а самите те не ги спазват или пък ги използват с цел своето облагодетелстване, наказанието е смърт, смърт и пак смърт...
Ето как се ражда един нов мит!
„Маргинализацията... на науката и културата лиши голяма част от учените (или поне тези, които умеят да говорят и пишат популярно) и от възможност за изяви в медиите. Историческата публицистика, доколкото въобще я има в медиите, като цяло попадна в ръцете на непрофесионалисти и дори на хора със сериозно нарушено психично здраве. За съжаление точно те се радват на огромен успех, раждайки нови митове.”
...А аз се заблуждавах, че поне Левски ще остане непокътнат. Като икона. Като светец, като великомъченик, какъвто и Ботев го е видял в издадения от него стенен календар за 1875 г., където редом с имената на християнските светци е вписал и името на Васил Левски.

comments powered by Disqus
Фльорир > Книги > Публицистика > Притча за пшениченото зърно

© Copyright Fliorir 2008. All rights reserved.