Издателство "Фльорир"


Share |

ЕРГОСФЕРА

В настоящия сайт са включени 50 статии на авторите Красимир Георгиев и Евгени Алексиев от поредицата “Ергосфера или лапидариум на феномените”. Статиите са защитени съобразно механизмите, свързани с нормативните документи за авторското право, и могат да бъдат препечатвани или ползвани в централния и периодичния печат и в другите средства за масова информация само след изричното разрешение на авторите, което може да бъде договорено на e-mail ergosfera@fliorir.com или на тел.: 846-57-68 или gsm: 0885-733-566, издателство “Фльорир”. Статиите могат да бъдат ползвани в други електронни сайтове само изцяло и без промени, със споменаването на авторите и наличието на връзка към http://www.fliorir.com и по възможност към http://ergosfera.homestead.com/index.html. Снимките към статиите могат да бъдат ползвани само след разрешение на авторите и надписването към тях на текста: Снимки: архив на група “Ергосфера”.

Поредицата е в непрекъснат процес на допълване и актуализация на материалите. На e-mail ergosfera@fliorir.com можете да направите заявка за по-пълно формулиране на темата или за друга статия от областта на мистериите от граничните области на съвременната наука.

В поредицата са включени статии от областите "Космология", "Мистерии на субатомната реалност", "Апокалипсис утре", "От фантастиката до реалността", "Уфология", "Фактор Х", "Микрореволюцията", "Парапсихология", "Феномени", "Чудодейното оздравяване", "Ясновидство", "Спомени от отвъдното", "Омагьосване за смърт", "Загадки на историята" и "Футурология", а именно:

Ергосфера е тази секция от пространството около въртяща се черна дупка на границата между нормалния свят и най-голямата мистерия, сред която все още можете да се измъкнете от гравитационния капан, да откриете проходи към нови измерения и алтернативни вселени или да бъдете всмукан от водовъртежа към абсолютния мрак, разградил разстоянията и времето.

Научният прогрес често ни заблуждава, че природата вече е отворена книга. Заобикалящата ни технологическа цивилизация създава илюзията, че всичко е открито и подредено в определени рационални схеми. Но въпреки несъмнената еволюция на човешкото познание, често оставаме с чувството за тъмни петна в световното битие, сблъскваме се с факти, феномени и личности, предизвикващи нашата самоувереност, които ни принуждават да търсим необходени до този момент пътеки, да си поставяме въпроси, на които не може да се даде отговор. Зоните на научния здрач ни очароват и плашат едновременно, пред тях разумът ни е поставен на тежко изпитание. В търсенето на истината сред това минирано поле, където границата между увереност и съмнение е изключително нестабилна, изследователят трябва внимателно да балансира между информации и твърдения, между мнения на фанатици и скептици.

Произходът на Вселената, същността и структурата на материята, пространството и времето и пр., и пр. - този невероятен вселенски спектакъл представя поредица мистерии от граничните области на съвременната наука, звучащи много по-шокиращо за нас от сблъсъка с най-необяснимите земни загадки. Те ни срещат с излизащи извън човешките мащаби на възприятие проекти, явления и феномени, които провокират ирационалното ни мислене.


© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.