Издателство "Фльорир"

Нови книги на издателство “Фльорир”:

ПРИТЧА ЗА ПШЕНИЧЕНОТО ЗЪРНО ПРИТЧА ЗА ПШЕНИЧЕНОТО ЗЪРНО
/Есета, очерци, пътеписи/

Автор: Иван Ангелов
Редактори: Борис Арнаудов, Красимир Георгиев
Художник: Димитър Донев

ИЗПИТАНИЯ ИЗПИТАНИЯ
/Роман/

Автор: Иван Мешинков
Редактор: Красимир Георгиев

LEPIDOPTERA LEPIDOPTERA
/Стихотворения/

Автор: Цветелина Манова
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян

ЖАДНИ МИРАЖИ ЖАДНИ МИРАЖИ
/Стихотворения/

Автор: Веселка Христова
Редактор: Красимир Георгиев
Художник: Ишхан Нигохосян

РЪКОПИС, КОЙТО СЪЩЕСТВУВА РЪКОПИС, КОЙТО СЪЩЕСТВУВА
/Стихотворения/

Автор: Зоран Вучич
Превод от сръбски: Красимир Георгиев, Мила Васов
Редактор: Елка Димитрова

ДВУСТИШИЯ НА КРАСИМИР ДВУСТИШИЯ НА КРАСИМИР
/Фрагменти/

Автор: Красимир Георгиев
Редактор: Елка Димитрова
Художник: Ишхан Нигохосян

Препоръчваме ви новите книги на издателство “Фльорир”:

“Топ 10” сред книгите на издателство “Фльорир” от библиотечна поредица “Поезия” са:

“Топ 10” сред книгите от библиотечна поредица “Проза”, разпространявани от издателство “Фльорир”, са:

“Топ 10” сред книгите за деца на издателство “Фльорир” са:

“Топ 10” сред книгите на издателство “Фльорир” от поредица “Хумор” са:

От библиотечна поредица “Вицове за…” на издателство “Фльорир” са излезли следните книги:

“Топ 10” сред книгите на издателство “Фльорир” от поредица “Публицистика” са:

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.