Издателство "Фльорир"

Група “Ергосфера”

“Ергосфера” е група за картотекиране, изследване и интерпретиране на паранормални явления и процеси. Група “Ергосфера” разполага с богата картотека от материали, снимки и филми по теми, свързани с граничните области на науката и зоните на научния здрач.

Кандидатите за участие в състава на Група “Ергосфера” могат да направят заявка на e-mail ergosfera@fliorir.com , като дадат информация за: име и фамилия, град и електронен адрес, на колко години са, какво работят или учат, от кои области на тематиката на “Ергосфера” се интересуват.

В Група “Ергосфера” ще усетите красотата, силата и вълнението сред вселенските и човешките тайнства, ще усетите взаимната връзка между елементите и нещата и ще попаднете в капана на неизвестното, на въпросите без отговор, ще попаднете сред минираното поле, където границата между увереност и съмнение е изключително нестабилна и изследователят трябва внимателно да балансира между информации и твърдения, между мнения на фанатици и скептици.

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.