Издателство "Фльорир"

Млади поети и писатели

Творчески клуб “Млади поети и писатели” към издателство “Фльорир” организира записването на нови членове на клуба. Кандидатстващите младежи и девойки трябва да са между 12 и 18 г. Кръжоците ще се провеждат един път седмично в София. Младите таланти ще бъдат запознати с принципите и постулатите на литературата, видовете художествени произведения, формите на художественото литературно творчество, теорията на поезията, видовете стихотворни стъпки, поетиката и поезията като изкуство за образно изразяване на мисли и пр. Ще бъдат организирани литературни четения на творби на младите таланти, срещи с известни писатели и поети, отпечатване на най-добрите творби в младежки издания. Условията за участие в творчески клуб “Млади поети и писатели” можете да научите на тел.: 0885-733-566. Кандидатите трябва да съобщят трите си имена, на колко години са, какво пишат, какво работят родителите им, име и телефон на родител, в кое училище учат, какво е за тях творчеството.

Записването в творчески клуб “Млади поети и писатели” може да стане на e-mail office@fliorir.com .

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.