Издателство "Фльорир"

Отпечатване на стихосбирка

Поетите, които искат да отпечатат своя стихосбирка при издателство “Фльорир”, трябва да знаят следното:

Поради проблеми, свързани с тромавата система на книгоразпространение на българска поезия, българските издателство не печатат стихосбирки без предварително осигурено финансиране на книгите. Авторите трябва да си намерят спонсор или сами да финансират стихосбирките си.

При осигурено финансиране на книгата авторите трябва да изпратят пет свои стихотворения до издателство “Фльорир” на e-mail office@fliorir.com , след което да се свържат с редактор на тел.: 0885-733-566, който да потвърди, че стихосбирката на поета може да бъде издадена.

След принципното уточняване на взаимното съгласие между автор и издател за издаването на стихосбирката поетът се среща с редактора, като се уточняват параметрите на изданието: тираж, формат, обем, вид хартия, вид картон, цветове на корицата, срокове за издаване и пр.

Авторът и издателят подписват договор. Издателство “Фльорир” поема цялостната редакционна и издателска дейност по книгата, включваща редактиране, коригиране, художествено оформление, техническо редактиране, оформление на корици, предпечатна подготовка, цветоотделки, издаване на ISBN-номер, печат, вкарване на заглавието в интернет пространството, книгоразпространение и реклама.

Финансирането на издаването на стихосбирката е обвързано с обема на редакторската намеса, броя на печатните коли, вида хартия, картон и консумативи, тиража на изданието и др.п.

Пожелаваме на поетите творчески успехи и талантливи книги.

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.