Издателство "Фльорир"

Юридическа консултация

При нас можете да направите юридическа консултация по проблеми, свързани със:

При нас можете да наемете адвокат, медиатор или консултант във връзка с конфликти, свързани с книгоиздаването и книгоразпространението.

За справки и заявки: e-mail fliorir@gmail.com

© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.