Издателство "Фльорир"

BULGARIAS PAPER MONEY (1885-1996) BULGARIAS PAPER MONEY (1885-1996)
/Catalog 1885-1996/

authors: Milcho Natov, Georgi Likov
Editor: Elka Dimitrova
Reviewer: Sesilia Chudilova

This is the first bulgarian catalogue of paper money. Information for all bulgarian paper money is given in a chronological order including for money that have not gone into circulation for different reasons.
Това е първият български каталог на книжните пари. В каталога хронологично са подредени данни за всички български книжни пари, включително и за пари, които по разнообразни причини не са пускани в обръщение. Тяхното културно-историческо и търговско значение често пъти е много по-голямо от това на банкнотите, използвани в определени периоди. Цените са определени въз основа на реалното търсене и предлагане в нумизматичните клубове от Съюза на нумизматите в България. Каталогът дава данни за паричната база, паричната маса, квази-парите, “широките" пари, легалните твърди пари, държавните книжни пари, покритието на банкнотите и касовите бонове (кешноти), извънредните книжни пари, а също данни за емисиите, сериите, хоризонталните и вертикалните книжни пари, водните знаци, инфлацията и др. Образци и процеси, свързани с нотафилията.

WASTE REDUCTION AND MINIMIZATION IN MINING, ORE-PROCESSING AND METALLURGICAL PLANTS WASTE REDUCTION AND MINIMIZATION IN MINING, ORE-PROCESSING AND METALLURGICAL PLANTS
/Monograph/

Author: Marin R. Mehandjiev
Editor: Elka Dimitrova

This book deals with the theoretical premises and the practical implementation of one of the most promising contemporary directions of the struggle against the environmental pollution – the reduction and minimization of the wastes. Along the chain: ore/ore-processing/metal recovery.


HIGH LIGHT HIGH LIGHT
/Balkan literary almanac/

Editors: Georgi Bratanov, Krassimir Georgiev
Artist: Ishkhan Nigokhosyan

16 blind Balkan poets, writers and journalists depict in words the image of the world, such as they have seen it with their inner eyes, a world in which there is pain, drama, worries and hope.


© Copyright Fliorir 2005. All rights reserved.